CURS VALUTAR
1 EUR = 4.9702 RON DOWN | 1 USD = 4.5369 RON DOWN | 1 GBP = 5.7250 RON DOWN

EXCLUSIV – Impozitarea averilor, legea care va intoarce Romania cu fundu-n sus

0 comentarii / 1970 vizualizări / 12 ianuarie 2010

Deputatul PSD Mugurel Surupăceanu ar putea deveni, în perioada următoare, inamicul numărul unu al miliardarilor autohtoni, după ce a elaborat și va înainta Camerei Deputaților un proiect de lege – inspirat de legislația altor state – care prevede impozitarea anuală a averilor medii și mari.

Patriciu ar plăti 10 milioane de euro anual, în plus
Legea averilor, cum i-am putea spune pe scurt, ar lăsa dintr-un foc, un afacerist de talia lui Dinu Patriciu, ”evaluat” la cca.două miliarde de euro, fără 10 milioane de euro anual, pe lîngă impozitele clasice deja în vigoare. Bani suficienți pentru a cumpăra un iaht luxos, un avion personal sau o insulă în Caraibe. Pe de altă parte, introducerea acestei legi ar însemna cuantificarea riguroasă a tuturor averilor mari din România, ceea ce ar putea da peste cap celebrul TOP 300 al averilor autohtone, unde multe averi sunt scoase din burtă sau estimate la ”ochiometru”. Toți cetățenii României vor fi obligați să depună declarații de avere, iar Fiscul va avea de lucru pînă peste cap cu analizarea la sînge a acestora, pentru a stabili cine cît trebuie să plătească.

Concret, propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii, inițiată de deputatul Mugurel Surupăceanu, prevede că impozitul anual pe avere va fi în cuantum de 0,50 % pentru valoarea averii nete deţinute, care depăşeşte pragul de 500.000 euro în echivalent lei la cursul BNR la data de 31 decembrie a fiecarui an fiscal de referinţă. Până la data de 30 iunie 2010, persoanele fizice vizate de prevederile acestei iniţiative legislative vor depune declaraţia privind impozitul anual asupra averii existente la data de 31 decembrie 2009. La stabilirea valorii patrimoniului pentru care se datorează impozit anual asupra averii se vor avea în vedere atât elemente de activ cât şi cele de pasiv, iniţiativa legislativă propunând şi o serie de exonerări şi deduceri. Acest impozit se va calcula în funcţie de patrimoniul deţinut de persoana fizică sau familie, inclusiv cel aparţinând copiilor minori.

Ce însemnă avere impozabilă
Sunt impozabile, în sensul vizat de propunerea legislativă: ansamblul bunurilor imobiliare şi mobiliare, drepturile băneşti şi valorile aparţinând contribuabilului persoană fizică, soţului/soţiei, precum şi copiilor minori. Legea consideră că trebuie să facă obiectul exonerării de la plata impozitului pe avere:
a)clădirile aparţinând patrimoniului cultural naţional;
b)mobilierul uzual al locuintei de domiciliu, cu excepţia antichităţilor;
c)drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală aparţinând
contribuabilului sau moştenitorilor, care nu au făcut obiectul vreunei cesiuni;
d)plasamente financiare : titluri de plasament, bonuri de trezorerie,
contracte de asigurări de viaţă şi altele asimilate;
e)renta viageră;
f)pensia privată capitalizată;
g)parţile sociale şi acţiunile deţinute la societatea comercială la care
persoanele fizice îşi exercită activitatea de bază;
h)maşini si utilaje agricole precum si construcţii agricole.
De asemenea, inițiatorul legii consideră că la stabilirea impozitului pe avere datorat să se ia în calcul şi datoriile care grevează bunurile ce compun patrimoniul, impozitele şi taxele deja plătite pentru aceste bunuri, precum şi să se procedeze la aplicarea unor deduceri personale şi în funcţie de numărul copiilor şi numărul persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, după caz, aflaţi în îngrijire. Procedura de declarare şi de calcul a impozitului anual pe avere se va stabili prin normele metodologice aprobate prin hotărâre de guvern, care vor prevedea atât nivelul deducerilor cât şi formularele necesare, metodele de evaluare pe categorii de active si pasive, precum şi precizări în sprijinul contribuabilului.

Inițiatorul legii, Mugurel Surupăceanu, declară pentru Inpolitics că o asemenea lege va aduce venituri suplimentare bugetului de stat fără a împovăra excesiv afaceriștii autohtoni și consideră că impozitele pe care le stabilește legea sunt inferioare celor din state precum Franța, Elveția, Norvegia șamd. ”Sunt conștient că o asemenea propunere îmi va atrage antipatia multor cetățeni cu bani, dar consider că este o lege benefică și necesară, și sper că va fi adoptată de Parlament suficient de rapid pentru a intra în vigoare încă din acest an” afirmă Surupăceanu. (Bogdan Tiberiu Iacob)

Textul integral al legii

Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează cadrul legal pentru instituirea impozitului anual asupra averii, denumit în continuare „impozit pe avere”, precum şi modul de calcul şi de plată al acestuia.
(2) Impozitul pe avere constituie venit la bugetul de stat.

Art.2. – (1) Datorează impozit pe avere:
a)persoanele fizice rezidente, asa cum acestea sunt definite prin
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru bunurile deţinute în România, precum şi pentru cele deţinute în afara României;
b)persoanele fizice nerezidente, asa cum acestea sunt definite prin
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru bunurile deţinute în România.

(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) se face cu respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale privind evitarea dublei impuneri.

Art.3. – Persoanele prevăzute la art.2 au obligaţia de a declara anual, impozitul pe avere, până la data de 30 iunie a anului urmator, pentru anul fiscal incheiat, la organul fiscal din aria de competenţă.

Art.4. – Persoanele căsătorite, care convieţuiesc împreună şi pentru care se aplică regimul matrimonial al comunităţii de bunuri, fac obiectul impunerii comune.

Art.5. – Impozitul pe avere datorat este în cuantum de 0,50 % aplicat la valoarea averii nete deţinute, care depăşeşte pragul de 500.000 euro în echivalent lei la cursul BNR, la data de 31 decembrie a anului fiscal încheiat, avere netă calculată în condiţiile prezentei legi.

Art.6. –Baza de impozitare pentru calculul impozitului pe avere este constituită din ansamblul bunurilor, drepturilor şi valorilor impozabile aparţinând persoanelor prevăzute la art.2, precum şi copiilor minori, în cazul în care sunt administratorii legali ai bunurilor acestora.

Art.7. – (1) Sunt exonerate de la plata impozitului pe avere:
i)clădirile aparţinând patrimoniului cultural naţional;
j)mobilierul uzual al locuintei de domiciliu, cu excepţia antichităţilor;
k)drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală aparţinând
contribuabilului sau moştenitorilor, care nu au făcut obiectul vreunei cesiuni;
l)plasamente financiare : titluri de plasament, bonuri de trezorerie,
contracte de asigurări de viaţă şi altele asimilate;
m)renta viageră;
n)pensia privată capitalizată;
o)parţile sociale şi acţiunile deţinute la societatea comercială la care
persoanele fizice îşi exercită activitatea de bază;
p)maşini si utilaje agricole precum si construcţii agricole.

Art.8. – (1) În vederea calculului impozitului pe avere, se deduc, din baza de impozitare :
a) obligaţiile care grevează bunurile, drepturile şi valorile supuse impozitării, inclusiv ratele aferente împrumuturilor contractate sau impozitele şi taxele, plătite în anul fiscal anterior depunerii declaraţiei pentru impozitul pe avere;
b) cheltuieli efectuate pentru bunurile supuse impozitării, plătite în anul fiscal anterior depunerii declaraţiei pentru impozitul pe avere

Art.9. – Pentru a beneficia de prevederile prevăzute la art. 7 şi art. 8, persoanele fizice vor prezenta organelor fiscale documente justificative.

Art.10. – Cuantumul impozitului pe avere se reduce, diferenţiat, cu valori prevăzute de normele metodologice, pentru:
a)persoane căsătorite şi având copii;
b)persoane aflate la pensie;
c)persoane cu dizabilităţi .

Art.11. – Nedeclararea tuturor bunurilor, drepturilor şi valorilor impozabile aparţinând persoanelor prevăzute la art.2, se consideră sustragere de la plata impozitului pe avere şi va atrage după sine controlul averii pe ultimii 5 ani, precum şi imputarea sumelor datorate, cu penalităţile legale, dacă fapta respectivă nu constituie infracţiune sancţionată de lege.

Art.12. – Declaraţia privind impozitul pe avere cuprinde şi veniturile obţinute de persoanele fizice prevăzute la art.2.

Art.13. – (1) Modul de declarare si de plata a impozitului pe avere se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin hotărâre de guvern.
(2) Normele metodologice prevăzute la alin.(1) stabilesc, de asemenea, cuantumul reducerilor aplicate asupra impozitului pe avere.
(3) Prin normele metodologice se stabilesc:

a)algoritmul de calcul al impozitului pe avere ;
b)metoda de evaluare, în cazul elementelor de patrimoniu sau bunurilor care nu au valoarea stabilită prin documente de provenienţă sau prin declaraţia fiscală conform legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 ;
c)modelul declaraţiei de avere care va include bunurile, drepturile şi valorilor impozabile precum şi conţinutul formularelor necesare în vederea aplicării prezentei legi .

Art.14. – (1) Prezenta lege intră în vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial.
(2) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia ca in termen de maxim 60 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial sa elaboreze Normele metodologice de aplicare, ce vor fi aprobate prin Hotarare a Guvernului Romaniei şi publicate in maxim 30 de zile de la aprobare.

FoloseSte contul de Facebook pentru a comenta

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

STRTIME=1662721998