CURS VALUTAR
1 EUR = 4.9744 RON DOWN | 1 USD = 4.7191 RON DOWN | 1 GBP = 5.7415 RON DOWN

Andrei Marga, despre religie în zilele noastre

211 comentarii / 13806 vizualizări / 15 aprilie 2023

Lumea în care trăim reclamă rezolvări în grade diferite de urgență. În față stau acum desfășurări ce se cer curmate: războiul, conflictul dinăuntrul creștinismului, scindarea lumii, degradarea ființării umane. Niciuna nu încetează fără religie – religie la propriu.
Consider că filosofia, știința, arta, religia, din schema „spiritului absolut”, sunt, totuși, în pofida ambiției lui Hegel de a le aduce sub cupola filosofiei, forme perene ale spiritului.

Teza autonomiei fiecăreia, împreună cu teza nevoii unei conlucrări, sunt miezul scrierilor mele despre religie (Teologia Hodje ,2008; Frații mai mari. Întâlniri cu iudaismul, 2009; Religia în era globalizării, 2014; Absolutul astăzi.Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger, 2017; Filosofi și teologi actuali, 2019; Europa și Israelul. O simbioză istorică, 2020). Promovez ideea unui aggiornamento nu numai doctrinar, ci și sub aspectul cunoștințelor despre religie. Aceasta pentru că s-au acumulat – să spunem, de la Renan, von Harnack, Soloviev, Rosenzweig încoace – mai multe asemenea cunoștințe decât în multe secole anterioare.

Recent, am circumscris într-o carte (Unde este Dumnezeu? 2022, coautor dr. Florin Ludușan) situația religiei în zilele noastre, pe care o examinasem în cadrul „Conferințelor de la Târgu Mureș” (2021). Redau tezele la care am ajuns, plecând, firește, de la întrebări puse de auditoriu.

Religia este narațiunea elaborată conceptual despre prezența lui Dumnezeu în lume, cu dovezi raționale și cu conduita ce decurge din această prezență. În pofida oricărui pozitivism, propozițiile religiei au sens, căci viața și felul de viață al omului pot avea sens.
Poruncile sunt stabilite prin revelație și verificate prin practici istorice. Revelația își are loc într-o teorie a cunoașterii capabilă să facă față ramurilor diverse ale întregii culturi.
La integrarea culturală a lui Dumnezeu este de lucrat și azi spre a evita reduceri simpliste – atât în înțelesul că Dumnezeu ar fi făcut totul, cât și în înțelesul că s-ar fi oprit la creație sau ar fi abandonat lumea.

Creator, diriguitor și izbăvitor al lumii, Dumnezeu a încredințat oamenilor, cum spune chiar Biblia, un vast teren de lucru în lumea vieții lor, de care răspund.

Credința în Dumnezeu este miezul religiei și are două componente legate – recunoașterea existenței lui Dumnezeu și punerea soartei proprii în mâinile sale. Cu această înțelegere a credinței se evită confundarea religiei cu alte abordări – fie ele și ieșite din sânul ei.
Suntem în posteritatea criticii moderne a religiei, care a lăsat urme. Conștiințele au devenit mai critice în privința realităților, iar teologia și cultura religioasă au a le face față în mod rațional.

Critica modernă a religiei, care a fost nutrită de aspiraţia depăşirii religiei, a fost, între timp, infirmată. Istoria, antropologia, sociologia și psihologia religiei sunt cercetări utile ale impactului religiei, dar nu ating credința.

În critica modernă a religiei care contează și azi, cu Hegel, Feuerbach, Comte, Marx, Nietzsche, nu a fost vorba în fapt de contestarea prezenței lui Dumnezeu în realitatea lumii, ci de sancționarea instrumentalizării religiei ca justificare a stăpânului și a acțiunilor lui. Valorificarea înnoirii fără precedent a cunoștințelor favorizează azi religia.
În cultura timpului nostru, are loc nu doar resuscitarea nevoii de religie, ci o revenire la religie și o revenire a religiei în cultură. Nevoia de autenticitate și cultură se simte și printre religioși. Azi, înseși religiile monoteiste și denominațiunile lor caută, fiecare, să convingă credincioșii. Ideologia și propaganda ieftină fac însă adesea deservicii religiei.
Timpul erodează multe în lumea materială, dar nu și valorile sensibilității, intelectului și rațiunii. Asincronia nu înseamnă automat inactual, iar timpul elaborării unui adevăr nu-l face anacronic.

Religia nu este doar contemporana noastră. Ea a fost, istoric vorbind, sursa modernității. Abia pe fondul ei s-a format modernitatea: în egalitatea oamenilor în fața lui Dumnezeu, democrația modernă a avut o premisă, iar știința modernă a avut în coordonatele monoteismului iudeo-creștin condiții ale posibilității sale. Azi, religia este suport al apărării umanității oamenilor.

Datele istoriei Bibliei trebuie luate în considerare, căci nu se poate înțelege Biblia fără ele. Cunoașterea este însă întreagă numai dacă urcăm la viziunea durabilă asupra condiției umane încorporate în ele.

Fiind narațiune de mari proporții, în Biblie găsești orice gen de reflecție asupra istoriei, personajelor și evenimentelor. Dar ceea ce este cel mai adânc se află la nivelul sensului: asertarea modului de a fi uman.

Nu se poate înțelege creștinismul fără a observa cum este înțeleasă Biblia în cultura în care s-a format și nu ai cum să ajungi la înțelegerea lui Iisus detașându-l de oamenii și lumea din care s-a înălțat.

Cercetarea lui Iisus sub aspect istoric este un bun al religiilor monoteiste. Cercetarea istorică nu este criteriu de religiozitate, dar rezultatele ei pot spori cultura religioasă. Profunzimea credinței este servită astăzi de buna cunoaștere a ceea ce s-a petrecut la Ierusalim în jurul intrării în era noastră, istoric și escatologic.

Nu se poate explica ceea ce s-a petrecut la Ierusalim fără a lua în seamă Evangheliile, inclusiv diferențele dintre ele, dar și restul izvoarelor valide. Nu este punct de plecare mai realist pentru a înțelege „procesul lui Iisus” decât afirmația din Evanghelia după Ioan, după care, în fața minunilor pe care le săvârșea Iisus, Sinedriul a ajuns să fie dominat de temerea că „dacă-l vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua locul și neamul”.

Nu este soluție la crizele societăților de astăzi – de raționalitate, de legitimare, de motivație, de creativitate – fără a apela la resursele religiei.
Globalizarea a prilejuit ieșirea denominațiunilor din izolare și regăsirea orizontului unei religii a umanității, dar a expus religia forțelor marketizării și presiunii laicizării.
O națiune poate face din religia ei un motiv de mândrie dacă acea religie recunoaște în fiecare om o ființă umană demnă de respect ca oricare altul și refuză încercările de a o instrumentaliza.

Religia s-a despărțit benefic de folosirea ei ca justificare a stăpânului. Religia nu exclude politica, dar abia acea politică este compatibilă cu religia care face țintă curentă din umanizarea condițiilor de viață ale celor mai umili și mai loviți de soartă și intervine cotidian pentru ameliorarea condițiilor vieții.

Reprezentarea publică nu este conformă religiei dacă purtătorii ei stau deoparte la evenimente ce afectează viața oamenilor, ca și cum acestea ar fi doar răspunderea altora, dacă nu au răspunsuri la dificultăți și conlucrează cu decidenți străini de interesul public.
Religia nu mai este doar o chestiune privată a fiecăruia, ci o forță majoră în sfera publică a societăților. Nu este nevoie ca toți cetățenii să devină credincioși, ci doar ca mai mulți să se comporte asumându-și că în lume ar putea fi și un Dumnezeu.

Politica fără etică eșuează, iar democrația fără democrați însuflețiți de valori derivate din grija și iubirea aproapelui se subminează singură.

Umanitatea a intrat în constelația culturală a nevoii de conlucrare dintre științe, filosofie, teologie, arte pentru a afirma umanitatea omului și a înfrânge dificultățile.
Lăcașurile de cult nu se închid niciodată, oricine ar dispune. Liturghia îl cheamă pe Dumnezeu în viața efectivă a oamenilor, dar fără ca sublimul viziunii să fie trădat de festivisme de conjunctură.

Lumea nu se sfârșește cu cineva sau ceva, dar pentru fiecare om lumea aceasta se sfârșește la un moment dat. Moartea este evenimentul cel mai profund al existenței. Nimic nu poate compensa moartea.

Conștiința morții implacabile poate induce alegerea unei vieți adecvate. Trăirea convingerii în viața de apoi rămâne un stimulent la răspundere, chiar dacă viața de apoi nu va fi aidoma vieții din lumea dată.

Dumnezeu și împărțirea oamenilor pe culturi sau genuri sunt realități de ordine cu totul diferite. Dumnezeu nu este relativizabil și nici adaptabil la subiecți sau contexte.
În condițiile asaltului pe care-l trăim astăzi la adresa unor tradiții majore, umanitatea omului rămâne punctul de sprijin. Doctrina facerii omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu rămâne fundamentul demnității umane.

Rezolvă credința probleme de viață? Din medicină aflăm că o condiție sufletească bazată pe credință are rol terapeutic, din istorie știm că oameni însuflețiți de credință au schimbat lumea, etica ne-a spus demult că valorile au premise în credință, sociologia ne spune că acțiunile pot fi energizate de credință, politologia că democrațiile și performanțele vieții sunt favorizate în comunități credincioase.

Creștinul se justifică prin înfăptuirea dreptății și iubirea aproapelui duse pe față dincolo de conformism („fac ceea ce se cere”) și de subiectivism („nu-s vremuri să faci ceva” sau „fac doar ce-mi spune tradiția”). Făcând, deci, ceea ce apropie „împărăția lui Dumnezeu”. Schimbând, așadar, tehnologii, cunoștințe, relații, instituții, decizii și decidenți, gânduri, pentru a întruchipa valori. A fi creștin presupune vederi – de pildă, a valorifica ființa umană din fiecare om, a cultiva disponibilitatea la schimbare, inclusiv la schimbarea de sine, și dialogul; presupune atitudini – de exemplu, a nu ceda egoismului și lăcomiei, a nu te lăsa în seama impresiilor și a simplei propagande; și presupune acțiuni – precum a spune pe nume sărăciei, imposturii, minciunii, nedreptății, a-l apăra pe cel în necaz și a face ca și altul să se bucure de ceea ce te mulțumește pe tine.

Este iarăși mult rău în lume – falsurile, minciuna organizată, fraudele, escrocheriile ce încep cu decidenții, încălcarea democrației și a respectului ființei umane, sacrificarea propriului popor prin decizii nechibzuite, crime. Unde este Dumnezeu? Răul poate copleși, iar teodiceea ne poate da explicații. Dar numai încrederea rațională în Dumnezeu este consecventă cu religia. Ea înseamnă acum a ieși din suficiență și a schimba ceea ce este. Căci sunt corelații, echilibre ale lumii, valori ale societăților și, cu siguranță, ale naturii, care țin de rațiunea lui Dumnezeu și pe care, dacă le încalci, plătești.
Vedem cum astăzi se plătesc din greu costurile acestei transgresiuni.

Observăm în jur că atunci când nu este pricepere, se distruge și ceea ce s-a moștenit. Când cultura scade, nu sunt soluții, iar viitorul devine opac. Când nu este nici înțelepciune, se apucă pe căi înfundate. Când buna credință lipsește, se ajunge la conflict. Iar când nu este nici pricepere, nici cultură, nici înțelepciune, nici bună credință, precum în mod frecvent în zilele noastre, vedem prea bine ce iese – șanse pierdute, distrugeri, suferințe și neputințe.

FoloseSte contul de Facebook pentru a comenta

211 Comentarii

 1. Un articol excepțional!

  • Articolul, dibaci răspândit la mai multe publicaţii în acelaşi timp, în sâmbăta Paştelui ortodox, este o reclamă gândită şi plasată la fix, pentru a se vinde cărţile prezentate şi lăudate în articol, îmbibate de iudaism.
   Dar nu se promovează vreo carte religioasă a unui trăitor în duhovnicie creştină, ci ale unui cărturar aidoma fariseilor, care ştie să scrie bine orice, credibil, de la ateism marxism (e specializat în doctrinele Şcolii de la Frankfurt) la lauda religiei, dacă aceasta e din nou pe val.
   Andrei Marga are un website propriu şi o pensie bunicică, de fost parlamentar, ministru şi profesor universitar.
   Cu toate acestea, profesorul Marga nu îşi pune cărţile la liber pe site, ci vrea, prin asemenea articole, să incite publicul să i le cumpere.

   • fara a mai fi si parlamentar, ci direct ministru, prin influenta politica.

  • Că ai umplut locul pe aici de postări auto-laudative şi auto-apreciative, tovarăşe marga, care te produci sub diverse nume.

  • Arhiepiscopul Ciprian,al Buzăului şi Vrancei, după slujba din noaptea de Înviere din 2023:
   «Se vorbeşte tot mai insistent despre o „nouă ordine mondială” şi o „resetare a lumii“, unde credinţa în Dumnezeu şi valorile morale autentice nu au ce căuta… Se doreşte ca ceea ce e tradiţional şi autentic în fiecare ţară cu rădăcini creştine să fie înlocuit cu surogate.»
   Ba tovarăşul Marga ne vrea şi preamăritori şi iubitori ai iudaismului

 2. Tovarăşul Marga este un bun element al viziunii materialist-ştiinţific, care şi-a însuşit bine doctrina comunistă în ucenicie, dovadă şi colaborarea sa cu Securitatea comunistă.
  Trăiască lupta de clasă! Jos cu Dumnezeu, tovarăşi! Tot înainte.

  • Marga a băgat pe gât elevilor manualele alternative de istorie în cooperare cu un ONG al lui George Soros.
   În România programul Step by Step a debutat în 1994, sub numele de Head Start, la „iniţiativa“ Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă. Apoi, ca ONG, Centrul Step by Step, a fost înfiinţat în 1998 tot în cadrul reţelei „Soros Open Network” din România, pentru implementarea unui „program de alternativă educaţională”, tot al Fundaţiei Soros, aplicat în şcolile româneşti printr-o convenţie semnată cu ministerul Învăţământului (în guvernarea CDR-PD), când ministru era Andrei Marga, fostul profesor universitar de marxism de la Cluj, recoafat în ţărănist.

  • ce au fost băgate elevilor români de Andrei Marga ca ministru al Educației între anii 1997 şi 2001, când a introdus „Noul Curriculum Național“ și, prin acest cal troian, s-au introdus „manualele alternative“ de istorie anti-naţională şi anti-patriotică.
   „Nou Curriculum Național“ din 1998 era condus de „românca“ timişoreancă Dakmara Georgescu, cunoscută soroşistă (v. Lista lui Soros) care acum trăieşte la Beirut şi a tot scos de atunci manualul de „Educaţie Civică“ la Humanistas, la GDS-situl soroşist Liiceanu adică, la abonatul la bani guvernamentali, un manual de propagandă cripto-comunistă şi de soroşism pe pâine.
   Consilieră la minister a lui Marga din 1997, această Dakmara Georgescu, şi-a deconspirat voalat parteneriatul cu organizaţiile Soros în lucrarea ei „Reshaping Education for an Open Society in Romania 1990-2000“ („Open Society“ sau „Societatea Deschisă“ fiind mantra filozofică şi numele fundaţiei lui George Soros), scoasă de ea pe banii Băncii Mondiale, unde a fost şi angajată ca „specialistă în educaţie“ (în spălarea creierilor în scop anti-naţional).

   • Andrei Pleşu a condus fundaţia lui Soros în România, în diferite poziţii, până la dizolvarea acesteia juridic (acte semnate de Pleşu), fiind înlocuită de o serie de peste 12 ONG-uri „româneşti“ create de Soros, Soros Open Network.
    In numărul 550 (din anul 2003) din Dilema lui Pleşu se vede cum s-au înfrăţit Dakmara Georgescu, consiliera lui Marga pentru introducerea învăţământului şi manualelor alternative, cu organizaţia lui Soros „Step by Step“ (Soros Open Network) care mărturiseşte, la pagina 20 a revistei că a acţionat din 1994 pentru percepţia (greşită?) a temei „patriotismul“ la copiii români, recunoscând: „Deci banii au fost de la Soros, iar specialiştii de la Washington, de la Centrul de resurse pentru copii“.
    Vedeţi aici revista:
    https://www.academia.edu/2764689/Despre_educatie_obligativitate_si_Turnul_din_Pisa_On_education_compulsory_schooling_and_the_Tour_of_Pisa

   • De „Andrei Marga, îmi amintesc și îmi exprim și acum dezacordul pentru că a permis apariția dezastruosului manual alternativ de istorie – manualul pentru clasa a XII-a publicat la Editura Sigma (1999)… reprezentând, de fapt, începutul distrugerii premeditate a sistemului educațional românesc…“ (Ion Măldărescu, directorul pubicaţiei Art-Emis.ro).
    Editura Sigma era deţinută de evreul Boris Singer, preferatul Ministerului Educaţiei.
    Singer a obţinut acreditarea editurii sale pentru producţia de manuale şcolare româneşti necesare în învăţământul primar, gimnaziului şi liceului, manualele sale „alternative“ de istorie (editate până în 2002 cu sprijinul altui evreu, Iancu Fischer, din minister) stârnind scandalul prin promovarea alterărilor istorice antiromâneşti.
    Andrei Marga era la conducerea ministerului.
    La presiuni externe (ale Băncii Mondiale, se pare, prin Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare), România înfiinţase în cadrul ministerului Educaţiei aşa-numitul „Consiliu Naţional de Aprobare a Manualelor“, în fruntea căruia a fost numit de Marga evreul prof.univ. Iancu Fischer. Acest Fischer a acreditat apoi Editura Sigma, deci pe coetnicul său Boris Singer, pentru editarea manualelor româneşti, inclusiv a celor de istorie.
    S-a aflat apoi că Sorin Mitu, autorul manualului de istorie pentru clasa a XII-a, editat de editura Sigma, are o familie mai puţin românească, soţia fiindu-i unguroaică, iar socrii săi trăind la Budapesta, ceea ce nu ar avea nici o importanţă dacă istoria românilor nu ar fi devenit de nerecunoscut: Horea, Cloşca şi Crişan au masacrat familiile nevinovate ale nemeşilor maghiari; Vlad Ţepeş este Dracula; despre Dimitrie Cantemir nu se spune nimic şi aproape nimic despre Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu.
    Iancu Fischer, declaraţie de recunoştinţă fată de Marga, că l-a lăsat să batjocorească istoria românilor şi să impună ce manuale vrea el: „Profesorul Andrei Marga merită toate felicitările pentru că a reuşit să facă reforma – cu toate neajunsurile ei – în învăţământul secundar. A făcut-o în ritm rapid şi cred că a reuşit să obţina rezultate ireversibile.“ („Implicarea in cetate si rezistenta activa. Interviu cu Iancu Fischer“, în Observator Cultural din 07-11-2000)

 3. Vorbești din burtă cel care te substitui abuziv lui karl marx! Citește articolul înainte de a vorbi. Ce spui este o aberație fără legătură cu articolul excepțional de mai sus.Se vede că folosești noțiunile ca pietrele. Andrei Marga are o operă pe care oricine o poate consulta. Dînsul are cultură, înțelege istoria și poate discuta normal și despre orice subiect. Ceea ce mata dovedești că ești incapabil. Și să cunoști și să discuți. Rudimentar și vulgar, insule!

  • Sau iti place?

  • Numirea lui Marga in trecut la Externe a avut în vedere şi legăturile sale israeliene, evreieşti în general, filo-sionismul fiind caracteristica precumpănitoare a politicii externe (chiar şi interne, uneori, privind „investiţiile străine“) a României ultimilor ani. Doar faptul că s-a descoperit că a fost turnător la Securitate, a făcut ca Andrei Marga să fie mutat de la ministerul de Externe la Institutul Cultural Român.
   Andrei Marga colaborează la revista Studia Judaica, care apare la Cluj, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, din 1990. Se publică aici atât studii despre sionism, cât şi despre mistica evreiască, aşa cum sunt cele despre kabbalah, semnate chiar de Andrei Marga. Apoi, în anul 1998, când era ministru al Educaţiei, Andrei Marga a dat ordinul de a se studia obligatoriu holocaustul în şcolile şi liceele româneşti. Tot Marga a scris o carte, publicată în 2009 la editura evreiască Hasefer, cu titlul „Fraţii mai mari: Întâlniri cu iudaismul“, care se adresează „generaţiilor viitoare“ pentru a le convinge că iudaismul stă la baza europenismului nostru şi că, de aceea, trebuie să ni-l „asumăm“, fiindu-i tributari. De fapt, ne învaţă Marga, evreii sunt fraţii noştri „mai mari“ sau „fraţii de predilecţie“, sintagmă ce marchează „noua paradigmă filozofică“ a sa, mizând pe reconstrucţia Europei cu un viitor multicultural, iudaic nu numai creştin, pentru „a împlini idealul unei Europe realmente comune“, bazat pe „un dialog autentic“ asemeni dialogurilor pe care Marga le are, în cuprinsul cărţii, cu „personalităţi de marcă“ evreieşti, inclusiv cu prima femeie rabin din Austria, cu care a abordat „miracolul construcţiei statului modern (Israelul) pe pământul biblic al evreilor“. După ce a pierdut rectoratul Universităţii de la Cluj, Andrei Marga a primit un angajament de la „fraţii mai mari“ şi, din 4 martie 2012, preda la Universitatea Ebraică de la Ierusalim (The Hebrew University of Jerusalem), în Israel, ceea ce îi realimentează entuziasmul faţă de evrei şi îl face să publice articolul „Miracolele şi secretele Israelului“, în care elogiază peste măsură calităţile evreilor şi rolul lor „civilizator“, căci „Israelul asigură cele mai performante echipe (teams)“, zicea Marga, adăugând că nimeni nu a mai „produs o cultură antreprenorială… care să fie comparabilă cu cea a Israelului“, căci „Israelul se specializează în antreprenoriat al creşterii ridicate (high growth), care ajunge să transforme întregi industrii globale“. Se înţelege de aici că toate naţiile lumii ar trebui să îi accepte pe evrei ca şefi. La scurt timp de la exprimarea acestor convingeri apreciative pentru Israel, în care ignora cu desăvârşire chestiunea palestiniană şi politica israeliană agresivă, „filozoful“ Andrei Marga este cooptat de premierul Victor Ponta ca ministru de Externe al României. Să nu uităm că Ponta era tutelat în plan extern, de câţiva ani buni, de „doamna de fier“ a Israelului, Colette Avital, căreia îi ceruse ajutorul pentru a ajunge premier al României (detalii în lucrarea Politica filo-sionistă a României, cap. Victor Ponta îşi face cărţile în Israel şi urm.). Marga mai publicase la începutul anului şi lucrarea „The Destiny of Europe“, pe aceeaşi linie apreciativă şi părtinitoare pentru Israel (la baza Europei moderne ar sta iudaismul, ca vârf al „triunghiului“ civilizator Ierusalim-Atena-Roma), anunţând încă una pentru acelaşi an, 2012, „Schimbarea lumii actuale“.

   • Tot obsedat de iudaism esti, C,D, Niciolae? Mcara de Pesah, las-o mai moale!

   • După ce Băsescu a refuzat în 2009 desemnarea lui Iohannis ca premier, după demiterea formală a guvernului Boc prin moţiunea de cenzură din 13 octombrie 2009, s-a vehiculat spre Cotroceni – dinspre unele ONG-uri – şi o propunere bizară, dar care ar fi împăcat „toată lumea“: londonezul evreu George Iacobescu prim ministru; londonezul evreu Jonathan Eyal (evreu membru şi în casa regală a României) ministru de Externe; unul David Esrig (evreu, ca şi Iacobescu şi Eyal, dar cetăţean româno-israelian, nu britanic) ministru al Culturii; Mugur Isărescu ministru al Finanţelor; Daniel Dăianu ministru al Economiei; Dacian Cioloş la Agricultură; Andrei Marga la Învăţământ iar Klaus Iohannis la Dezvoltare.
    Restul este istorie: preşedintele Băsescu nu a vrut să audă de vreun alt guvern, condus de altcineva decât de Emil Boc..

  • Prof. univ. dr. Gheorghe C. MIHAI (1939-2019) spunea într-o scrisoare:
   „Am făcut cunoștință cu Andrei Marga în 1978. În următorii 32 de ani ne-am întâlnit face to face în conversații varia de vreo 15 ori, el – doctor în filosofie, eu – doctor în filosofie; el – cadru didactic universitar, eu – cadru didactic universitar, el – publicist, eu – publicist. Amândoi am predat – el, la Cluj, eu, la Iași – aceeași disciplină, după același manual universal obligatoriu. El, membru PCR, eu – membru PCR; el – lector al Cabinetului PCR-Cluj, eu – lector al Cabinetului PCR Iași. El – familist, eu – familist…
   Politic vorbind n-am avut niciodată vreo funcție, administrativ am fost pentru patru luni subprefect de Iași în 1990 și prodecan al facultății de drept din Timișoara în perioada 1996-2000. Andrei a fost în conducerea PNȚCD, Rector la Cluj, ministru al învățământului, ministru de externe și Președintele I.C.R. Dintr-o discuție de prin anul 2001 am înțeles că ar face parte dintr-o lojă masonică, informație care m-a lăsat pe deplin indiferent. Din câte știu, începând cu Adrian Năstase nici un ins nu poate fi ministru de externe dacă nu e mason. Asta e problema lui, mi-am spus…
   Firește, amândoi am terminat facultatea de filosofie în care prioritatea absolută o avea studierea marxismului sub numeroase aspecte… Mărturisesc, domnule profesor, n-am student de nota zece, nici de nouă, măcar. Profesorii mei m-au apreciat pentru două considerente: sârguincios și cu o bună origine socială. Acestea două m-au dus în învățământul superior, fără ca cineva să declare că aș fi fost profund, strălucitor, merituos. După 1990 originea socială a căzut în ridicol, rămânând sârguința…
   De pe aceste poziții câștigate prin sârguință, prin sacrificii, prin efort despre care n-are rost să vorbesc îmi pot da cu părerea despre materialul dlui Marga, pe care mi l-ați trimis cu atâta bunăvoință.
   Semnatarul respectivului material nu are cunoștințele necesare și suficiente care să-i susțină aserțiunile; face dovada simplă că nu a înțeles religia, cu atâta mai puțin religia creștină, defel creștinismul ortodox. Mai grav, mi se pare, e faptul că nu cunoaște istoria spirituală europeană, n-a găsit timp să aprofundeze axio și praxio teologia secolelor II-IV era noastră. Este uimitor pentru un gânditor de talia lui Andrei Marga să nu găsească interpretarea adequatio rei et intellectibus a valorilor de dincolo de evreitate, de dincolo de romanitate, de dincolo de răutățile filosofilor și ”filosofilor” germani din sec. XX. Orice abordare (?) despre Iisus fără Hristos e un scientism viclean și, deci, pervers…
   Între altele, dl. profesor [Marga] preia o idee vehiculată, dezvoltând-o pe scurt, publicistic. Unii au proclamat că românii sunt genetic antisemiți; dl. profesor sau nu e român sau a făcut dovada că proclamația e falsă prin atitudinea intelectuală față de Iisus Hristos și față de anumite colinde românești….“
   Mai mult pe:
   https://ioncoja.ro/ce-are-de-zis-un-coleg-al-lui-andrei-marga/

  • Dakmara Georgescu, consiliera la minister a lui Andrei Marga din 1997, a avut drept coautoare la manualul de Educaţie Civică impus copiilor români, pe Doina-Olga Ștefănescu, vicepreședintă a „Centrului pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step“, ONG-ul înfiinţat de Fundaţia Soros şi integrat în „Soros Open Networ“ (SON reţeaua de ONG-uri ale Soros în România, foarte active şi acum).
   „Step by Step“ intrase în 1998 în parteneriat cu ministerul condus de Marga pentru a implanta manualele alternative, iar azi face parte din ONG-urile partenere Cotroceniului lui Iohannis în programul acestuia „România Educată“. Educată de Soros?

  • după rapoartele în engleză ale organizaţiei lui Soros, Centrul Step by Step, cum a deschis Marga pentru ei ministerul Educaţiei:
   „- In March 1998, the Association “The Step by Step Center for Education and Professional Development” was registered thorough courts order as a nongovernmental, nonprofit organization.
   – In April 1998 the No 3618 Ministry Order was issued which states the regulation of the Step by Step classes with 2 teaching positions for each class.
   – In February 1999, the CDEP Step by Step Association was qualified by the Ministry of Education through the Partnership Convention no 9693, to offer to the teachers initial and continuous training courses.
   – Convention of Educational Partnership no. 11509 of 7 July 1999 and on the approved Methodology, reapproved with no. 37385 of 24 September 2001.“
   ~
   Astfel s-au implementat manualele alternative, care au batjocorit istoria românilor prin „the Education Frame Plan and on the school programs approved by the Ministry of Education“.
   Margariniştii de pe aici, or să spună iar „minciuni”, căci Ordinul semnat de Marga nu se găseşte pe site-urile oficiale, deşi Step by Step a lui Soros spune în istoria sa că „În aprilie 1998 a fost emis Ordinul Ministrului nr. 3618 care precizează normarea claselor cu program Step by Step cu câte două posturi de învăţători pentru fiecare clasă.“

 4. Nu există nici o colaborare a autorului cu securitatea comunistă. Este o minciună a unor băsiști care nu pot contrazice analizele strălucite ale domnului Marga decît mințind. Pînă și cnssas-ul sub băsescu a scris repetat că autorul nu a fost colaborator cu securitatea. Cum se vede la postacul care debitează aiureli, unii trăiesc din minciuni, și astăzi

  • Andrei Marga – politician, colaborator al Securității, a făcut poliție politică, confirmat prin Sentința definitivă nr. 3507/2014.
   Cat de prost sa fi, Walter, sa nu poti cauta o informatie notorie, ca Marga a fost turnator la Securitate?
   Cauta:asta pe Google, daca mintea nu te ajuta altfel:
   Andrei Marga a TURNAT la Securitate. DECIZIE OFICIALĂ CNSAS. Marga avea numele de cod ”Horia”

  • După un lung proces, magistrații au dat verdictul: fostul ministru de Externe Andrei Marga a fost „agent al unui serviciu străin și, apoi, a devenit colaborator al Securității”
   ~
   Judecătorii de la Tribunalul Maramureș au decis, definitiv, că profesorul Costel Sârbu de la Facultatea de Chimie din Cluj nu a greșit atunci când a afirmat despre fostul ministru de Externe și rector al Universității „Babeș-Bolyai”, Andrei Marga, că a fost „în solda unui serviciu străin, fapt care i-a atras urmărirea și, ulterior, racolarea de către Securitate”
   În timpul procesului care a avut loc în prima fază la Judecătoria Cluj-Napoca, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a trimis un set de documente care atestau, nici mai mult nici mai puțin, că „Marga a colaborat cu Serviciul 3 de contrainformații al Securității din Cluj, fiind racolat în acest sens”. Ulterior, procesul a fost strămutat la Baia Mare, unde profesorul Sârbu a avut câștig de cauză, la Judecătoria Baia Mare.
   (EvZ din 17 martie 2015)

  • Asa ca comentatorul Walter, ca multi dintre idiotii bolnavi de pe aici, este ceea ce spune chiar el, din cretinismul lui, despre altii:
   „minciună … debitează aiureli, unii trăiesc din minciuni”,
   acesta fiind idiotul mizerabil de Walter, care traieste doar ca sa fie un vierme umflat.
   Pentru prostul nesimtit:
   Nici despre Basescu nu s-au gasit din prima dovezile de turnator la Securitate.
   Sunteti pe aici numai viermi care strigati „securistii” despre oameni nevinovati, dar luati apararea securistilor adevarati.

  • ”Marga nu renunta la manualele alternative”
   Titlul acesta era dat de Ziua in 14 octombrie 1999, care anunţa că Marga considera ca manualul de istorie denigratoare a românilor (în genul Patapievici) şi care a stârnit scandal este foarte bun .
   Acum Marga, cameleon, e pe un nou look şi marketing, în trend, ca să revină pe val. Iar securiştii îl protejează că a fost mereu de-al lor.

 5. Articolul este despre Religie. Dar tot felul de refuzați de soartă – ba la profesor universitar, ba la funcții – de rectorul și ministrul Marga mint acum orice, ca să deturneze atenția. Nu a existat nici un proces pe vreo calitate secretă a domnului profesor. Totul este clar ca lumina zilei. El a intentat un proces de calomnie unui fost securist. Cnsas, sub băsescu, a scris, în toate rezoluțiile, că Marga nu a fost securist și nu a colaborat cu securitatea. Băsiștii au căutat în fel și chip să-l păteze. Și caută și acum. Pe cine, care li s-a opus pe față, nu l-au pătat? În van, căci minciunile sunt minciuni. Nu au putut contrazice o iotă din ce scrie autorul și fac delațiuni. Asta-i tot. Primitiv, Har Domnului, profesorul Marga își prezintă mai departe o operă tot mai impunătoare.

  • Respingandu-i-se procesul, instanta a analizat actele luate de la CNSAS si a stabilit ca Andrei Marga a turnat si la Securitate si a fost si agent al unui serviciu strain.
   Adevarul nu poate fi acoperit de minciunile voastre de securisti.
   ….
   Evenimentul Zilei in 2015.
   „Andrei Marga a rămas definitiv cu eticheta de informator al Securității”
   https://evz.ro/andrei-marga-a-ramas-definitiv-cu-eticheta-de-informator-al-securitatii.html
   Totul este detaliat si demonstart in instanta de judecata cum MARGA A TURNAT LA SECURITATE.

  • Căci aceleaşi cuvinte de dispreţ şi aroganţă faţă de critici, chiar şi aceleaşi argumente, apar şi pe blogul andreimarga, la „Caraghioslâcuri“:
   http://andreimarga.eu/caraghioslacuri/
   Să nu cazi tu de caraghios, Marga. Te lauzi singur pe aici?
   Spui pe blog că „minciunile“ despre tine vin de la cei care se tem că vei candida în 2024, fără să spui că nu vei candida. Caraghios.
   Şi acolo îi faci întruna „neisprăviţi“ pe cei care te critică pe bună dreptate, cum şi aici faci asta sub diverse nume („Dabija“, „Profesor“, „P.Da.“, „Sociolog“ etc.).
   Comenturile de aici sunt practic argumentaţia lui Marga de pe blogul lui, în esenţă că neisprăviţii mint despre el şi că el nu-şi pierde timpul cu ei. Oare?
   Spui pe blog, absurd, în pofida probelor dintr-o instanţă în care ai pierdut, ca şi aici (vorbind despre tine la persoana a 3-a): „dacă domnul Andrei Marga nu a avut nici o legătură cu Securitatea, ea trebuia inventată.“
   Caraghios.

  • Andrei Marga:
   „Faptul că formația folclorică Dor Transilvan (din rețeaua Primăriei municipiului Cluj-Napoca), a cuprins în repertoriu, a multiplicat (din 2010) și, în cele din urmă, a proiectat pe TVR 3 o colindă cu versuri primitive, de genul «jidovii» care s-au răfuit cu Iisus Cristos, nu poate fi luat nici ca accident și nici superficial… acest fapt imund intră, la o privire lucidă… în răspunderea teologilor. Nu se poate spune că religia este veritabilă și cultura în ordine câtă vreme apar asemenea probe crase ale lipsei de cultură…
   Ieșirea din ignoranță pe care o am în vedere, la propriu, presupune … [şi] revizitarea liturghiei,
   Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi…“
   După articolul lui Marga „Ieșirea din ignoranță“ din Cotidianul din 13 decembrie 2013.
   ~
   P.S. „jid“, „jidovi“, atât de deranjant acum, e doar cuvântul vechi est-european ce îi desemna pe evrei.)
   Există o opoziţie fundamentală între Vechiul Testament (mozaism) şi Noul Testament (creştinism), dar Marga o neagă cu sofisticării şi parcă vrea să impună creştinismului acceptarea iudaismului ca „frate mai mare“.

 6. Totuși, suntem la comentariile unui articol despre Religie acum. Se vede că unii nu dorm, articolul fiind excepțional. Deranjul mental nu este scuză pentru aiureli și minciuni. Nu există nimic care să-l pună în discuție pe autor. Oricui i se pot fura scrisori și apoi să fie atacat de netrebnici. Prostii pe mintea netrebnicilor! Dar dacă cineva ar fi fost – ceea ce este fals – în legătură cu secu, este mai bun delatorul securist de azi? Care este atât de incult că nici nu-i în stare să discute un articol și să priceapă că securismul de azi nu-i mai bun ca cel de ieri.

  • Ai minţit ticălos şi minţi în continuare că Marga nu a fost un turnător nenorocit (din acte rezultă si Direcţia Securităţii unde a depus note informative, a 3-a), şi nici scuze nu îţi ceri, ci cauţi să inventezi alte acuze împotriva celui care spune adevărul. Se cheamă că eşti o Boală Securistică. Adică jigodie.
   Demantelarea unui cameleon ca Marga, care poate să scrie de la poezii la turnătorii, ca şi Diavolul, un mare artist, doar securiştii nu o vor. Incultă-i prostia în tine, de nu eşti în stare să cauţi şi să afli că
   Andrei Marga A TURNAT la Securitate:
   https://www.stiridecluj.ro/social/andrei-marga-a-turnat-la-securitate-decizie-oficiala-cnsas-marga-avea-numele-de-cod-horia

   • Obsedatule, retard schizofrenic.

    • Vierme reptilian şi seCurist al minciunii ce esti!
     De paşti Lumina şi Adevărul triumfă, nu cameleonismul marxiştilor.
     Jignirile gratuite nu pot acoperi Adevărul

 7. Nu aveți nici măcar curajul să semnați cu numele voastre, amârîți colpotori de falsuri despre Cameleonism! Așa cum judecați, orice mare intelectual român, maghiar, francez, american etc. poate fi căcut filoevreu, căci a cunoscut bine ponderea în lume a culturii evreilor. Confuzii de ignoranți! Domnul Marga a studiat, a vorbit în cunoștință de cauză despre români, americani, germani, evrei, chinezi – despre care a și scris documentat și exact – și asta este! Ignoranții sadea nu sunt de acord. Să le fie de bine! Dar cu ignoranța, precum cea pe care colportorul cameleonic, care semnează anonim, o ducem cum se vede.. Nu ar putea și țara noastră să se elibereze de colportori inculți și ranchiunoși pe valori?

  • Nu-ţi pute locul din dosul lui Marga în care te tor îndeşi

 8. Minciuni de infantili! Documentele arată că Marga a demisionat de la Externe, căci i s-a împiedicat vizita deja organizată în China. După ce primise într-o săptămână invitații pentru Washington Dc, Moscova, Beijing, Seoul! Nu-l interesa vreo funcție, încât a plecat în Germania. În lipsă l-au ales la ICR. A demisionat când securismul nu putea fi dislocat. A fost chemat și în 2021 să meargă la guvern, știindu-se că totul a fost o înscenare băsistă. A refuzat spunând că vrea să lucreze la opera sa.

  • caci „dai din casa” si spui exact aceleasi lucruri pe care le spui pe blogul personal andreimarga. Tot propagandist ai ramas, ca un securist sub acoperire.
   Doar la scoala voastra, negarea evidentei este o arta.

 9. Tac-Tu, mare ignoranță! Bați câmpii! Manualele alternative de istorie le-au introdus Nicolae Iorga și CG Giurescu. Ministrul Marga a decis racordarea situației din România la sistemul european. Nu manualele alternative sunt problema, ci slaba calitate a multora. Bătutul cîmpilor nu satsface decît prostia.

  • precum cele băgate de Andrei Marga ca ministru al Educației între anii 1997 şi 2001, când a introdus „Noul Curriculum Național“ și, prin acest cal troian, s-au introdus „manualele alternative“ de istorie anti-naţională şi anti-patriotică.
   „Nou Curriculum Național“ din 1998 era condus de „românca“ timişoreancă Dakmara Georgescu, soroşistă care acum trăieşte la Beirut şi a scos manualul de „Educaţie Civică“ la Humanistas, la GDS-situl soroşist Liiceanu, un manual de propagandă cripto-comunistă şi de soroşism pe pâine.
   Consilieră la minister a lui Marga din 1997, această Dakmara Georgescu, şi-a deconspirat voalat parteneriatul cu organizaţiile Soros în lucrarea ei „Reshaping Education for an Open Society in Romania 1990-2000“ („Open Society“ sau „Societatea Deschisă“ fiind mantra filozofică şi numele fundaţiei lui George Soros), scoasă de ea pe banii Băncii Mondiale, unde a fost şi angajată ca „specialistă în educaţie“ (în spălarea creierilor în scop anti-naţional).

  • Vincențiu, Ciurtea, Dabija etc.

 10. Nu există, precum se vede, capacitatea de a discuta despre Religie, după un articol excepțional, cum remarcă prima postare. Tot felul de costici și trepăduși, ignoranți și aberanți, vor să afecteze autorul, în loc să discute articolul. Sofism elementar: nu ești capabil să discuți subiectul, dar observi că autorul nu are nasturi. Mare descoperire de neisprăviți! Oare chiar suntem, condamnați, și în Sfânta Noapte a Învierii, să discutăm ce spun niște nimeni în drum? Trist, enorm de trist.

  • si de cacat, dar nu realizezi.

 11. Titlul de mai sus e dat de Ziua in 14 octombrie 1999 la ştirea:
  Marga considera ca manualul de istorie care a starnit scandalul este foarte bun Ministrul Educatiei Nationale, Andrei Marga, s-a declarat, ieri, in cadrul audierii la Comisiile de invatamant ale Senatului si Camerei Deputatiilor, categoric pentru pastrarea pe piata a manualelor alternative. El a fost sustinut si de academicieni prezenti la dezbateri, cum este cazul lui Dinu Giurescu, Pompiliu Teodor si Lucian Boia.

  Aşa că, SECURISTULE CU O MIE NUME pe aici, Vicenţie şi alţi viermi, eşti doar un căcat diversionist care ai planuri cu Marga.
  Oricine cauta acest titlu pe Google, vede ce securisti diversionisti ati iesit la lins Margarina

 12. Da, istorici profesioniști, ca Dinu Giurescu, Pompiliu Teodor, Lucian Boia și alții, au susținut manualele alternative din Istorie. Nota bene: cel mai bun manual, după opinia ministrului Marga, era cel al lui Florin Constantiniu. Avea perfectă dreptate! O știu exact, căci am condus operațiunea în minister.

  • Mizerabile! Mancator de cacat de profesie.

   • Acest „Dabija” e un securist diversionist

 13. Chinul mare al unor nulități neosecuriste de a împiedica discutarea articolului Religia în zilele noastre! Nu-i bai, vine altădată așa o ocazie de a discuta cu un autor cultivat, care stăpânește subiectul. Doar o întrebare am: ce caută acești neica nimeni, fără părere în subiect, dar plini de bîrfe și ură, la comentariul despre Religie în noaptea Învierii? Am umor, dar aici pare altceva – ceva ce ține de anomie.

  • Va pute adevarul, banda de securisti?

 14. Se pare că vulgaritatea și neosecurismul merg la netrebnici mînă în mână. Bravo flăcăi de cătun! Vă dați în stambă la un articol original ca viziune și cultură. E bine că se vede cine sunteți și ce cauze putrede vă mână în luptă. Bravos, halal de prostie!

  • Securistilor, Marga tot un impostor si un om fara caracter ramane, oricat s-ar recoafa acum, iar mizeria asta nu aveti cum sa o mai acoperiti cu o mie de vorbe goale, caci sunt acte care arata ce a facut Marga. Se gasesc si pe Internet. Ori suntei prosti gramada, ori esti un idiot cretin care vrea sa-l pupe neaparat el in cur pe Marga, ca prostul.

 15. De unde pînă unde un om are de dat examen cu niște anonimi care mint și hărțuiesc o capacitate validată public și autorul unei opere? Valoarea unui autor o certifică opera scrisă, înfăptuirile lui. Opera anonimilor este doar bîrfa ăi minciuna. Nu sunteți în stare să contraziceți un cuvînt din ce spune autorul. Doar calomniați. Valoarea unui om o stabilesc cei care se pricep, nu fitecine. Mai ales a unei personalități care a dovedit prin fapte – scris, decizii, manifestări – anvergura profesională, civică și morală. De bîrfe ale unor iresponsabili, incapabili și invidioși, e plină lumea noastră. De aceea o ducem cum o ducem.

  • Personalitatea lui Marga a dovedit că e TURNĂTOR LA SECURITATE. Şi slugă soroşistă în aplicarea manualelor alternative de istorie a României.
   Cum e obligat Marga să dea vreun examen, doar pentru că (i) se aminteşte ce a făcut. Examenul vieţii este să nu trăieşti ca un vierme, iar nota lui Marga la această materia e NULA.

 16. Vorbe în vânt ca să nu vi se vadă băsismul, goliciunea și minciuna! Mai bine v-ați pune pe citit ceva, ca să discutați la subiect. Nu puteți nicidecum atinge înălțimea performanțelor științifice, civice, etice ale unei personalități și îi dați cu falsurile băsismului. Minciuni, fabulații și scorneli, ca cele pe care le debitați, poate scorni oricine. Cei mai mulți ne dăm seama că sunteți doar niște nimeni creați de coldea și udrea, cînd erau amici, care nu au observat nici în ziua de Paști că părinții lor s-au dus. Și care trăiesc și acum ca unelte străine de civism și cultură..

  • Şi nu sunt spuse ca luptă cu replicile securiste ale unui caca-măcănitor, ci ca repere minime pentru cercetătorii Adevărului. Cine caută cu sinceritate va găsi aceste adevăruri!
   Iar voi, securiştii, nu-l apăraţi pe Mraga, ci măcăniţi degeaba, bolnavi de papagalicism, arătând că Securitatea este încă cu Marga.

 17. Mobilizare de inși fără căpătîi să împiedice citirea celor temeinice și mai puternice articoloe – și în acest ziar și în altele. Mobilizare sortită eșecului. Cititorii cu cap știu că în articol subiectul e religia, nu ce bîrfesc băsiștii și acoliții băsismului despre cineva. Numai un primitiv confundă ce spune cineva cu minciunile cuiva despre biografie. Nu poți opri cititorii, măcar din motivul că un articol ca acesta fuge iute pe n-siteuri, în țară și în afară. Și, în definitiv procedura acetor inși nu este decât o delațiune neosecuristă. Când țara a ajuns unde a ajuns nu ar trebui să fie glumă cu aceste încercări de deturnare a atenției.

 18. Neosecurismul băsisto-coldist a luat decizii de lovire a unor rivali și le-a pus pe internet, ca neosecuriștii și mai noi să le poată folosi. Că e șmecherie de doi bani, în dauna adevărului, își dă seama orice om lucid. Nu uimește. Căci asta este mizeria strecurată în istoria recentă a țării. Ceea ce uimește este speranța unor neisprăviți că lovesc adevărurile articolului impecabil, care este Religia în zilele noastre, cu minciunile lor vulgare. Poți pe lume spera orice, dar numai niște neosecuriști se ocupă de atacat adevăruri și personalități pentru jocurile lor meschine.

  • Trebuie sa fii un idiot sau un securist diversionist sa te semnezi si aici si la Cotidianului ca tine, desi nu existi cu aceasta identitate.
   Fantomo !

   • Cu acest „nume” isi „comenteaza” auto-apreciativ si articolele de pe Cotidianul, precum cele cu titlurile „Trecerea la prostocrație” (alti-s prosti si el destept) sau „Eseistica lui Dumitru Radu Popescu”, in care ii combate pe.”Pîrțăgari” si „Pîrțăgăria”, cei care nu sunt validati de el, pretinsul mare Domn Profesor.

 19. Lipsa pregătirii și recursul la falsuri și minciuni ale unor inși ascunși sub postări de puberi vulgari contrastează strident cu articolul original “Religia în zilele noastre”. Cîteva teze sunt aici noi în literatura domeniului – accepțiunea credinței, privirea criticii moderne, prezența lui Dumnezeu, a fi creștin. Ar fi de observat că la Andrei Marga avem de a face cu o sistematizare filosofică. Foarte probabil este cea mai avansată la filosofii de la noi, de astăzi. Este și prima de la Cluj în anii postBlaga. Nu mai amintesc anticipările din scrierile profesorului. Anticipări ale evoluției internaționale: “lumea geometriei variabile a supraputerilor”, “societatea nesigură”, efectele nefaste ale opririi cooperărilor și altele. Evoluția din Ucraina confirmă că a avut dreptate cu condițiile pe care le-a văzut ale “păcii durabile”. Anticipări ale evoluției din România – “stat avariat”, “președinție africană”, “conducere prostocratică”, sărăcia ca efect – se confirmă cu fiecare zi. Pesemne că forța analizei face să fie trimiși la subsoluri tot felul de ignoranți ca să abată atenția.

  • ci un Securist Profesionist.
   Degeaba îl rebranduiţi şi apăraţi şi promovaţi pe Marga, care a pariat pe Rusia căci era oricum terminat politic şi altfel nu mai avea nici o şansă de perspectiva şi de revenire. Acum se rebranduieşte de la marxism-soroşist şi la pro religie. Şcoală de cameleon. Diavolul e mai bun teolog din vorbe decât orice preot, căci îl ştie mai bine pe Dumnezeu şi de mult mai mult timp.
   Chiar daca Rusia va câştiga războiul (deja prefigurându-se asta), Marga tot o pleavă compromisă politic rămâne pentru frontul naţionalist-suveranist românesc şi nu i-ar rămâne decât să fie impus prin sărutarea mâinii lui Putin.

 20. Puberi vulgari, sunteți cam de nivelul elevilor care bagă cuțitul în dascăli sau al celor care fac măscării când profesoara este cu spatele. Același primitivism. Văd că asta vă doare – o personalitate este tot mai recunoscută prin viziune, opera, anvergură. Nu ați fost capabili să mișcați o virgulă din ce a spus. O încercați cu minciuni și bîrfe. Demn de ignoranți agresivi. Ce știți voi despre suveranism, putin sau altceva sunt de neduși la școală. Nu veți fi vreodată la nivelul celor pe care îi bîrfiți. Doar asta puteți – să vă încălziți cu minciuni și să faceți ca elevii amintiți. Mai jos anevoie se poate.

  • ci doar te afundă în rătăcirea minţii ce ţi-o provoci mai adânc şi mai adânc, până ce vei vorbi singur pe stradă,
   căci minciuna iese numai din tine şi detonată Nulitatea care eşti, chiar dacă te crezi profesor, unul al politicii minciunii, poate. în timp ce adevărul despre Marga este documentat şi probele vorbesc.
   Nimic din ce crezi că răneşte ieşind din tine, nu răneşte, dar tu îţi demonstrezi disperarea apărând minciuna doar cu vorbe goale, care nu pot demonta probele.

 21. Documentat de coldeabăsismul care vă e, se vede, religia. Dar văd ce vă dă fiori. Nu știm ce vrea să facă domnul Andrei Marga, dacă va candida sau nu. Nu a spus-o nicăieri, deși puberii vulgari, cum bine le spune profesorul de adineaori, se agită. Și îi dau cu suveranismul și putin. Cum face orice prost astăzi, care înțelege precum găina.. Andrei Marga nu are nevoie să-i creeze cineva statura. O are singur. Nu ar fi rău să candideze, cum au spus cei mai buni ziariști, nu doar din țară. Are are analize proprii, are opera, are proiect de țară, are capacitate instituțională și internațională. Ar fi, cum au observant ziariștii, cel mai pregătit. Se vede că de aici furia puberilor vulgari și a stăpînilor lor din coldeabăsism.

  • Basescu a fost un turnator ca si Marga. iar ambii Securisti, ca si tine!

  • Totul se probeaza cu date si probe:
   Marga a fost turnator la Securitate cu numele de cod”Horia”
   Marga a fost spion pentru un serviciu secret strain
   Marga a facut jocul organizatiilor lui George Soros, cooptate de oamenii lui la minister – in frunte cu „Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala Step by Step”, ONG membru al :Open Soros Network” – introducand manualele alternative de istorie, anti-patriotice, si pe cele de „Educatie Civica” neo-progresista

 22. Minciuni după minciuni la acești nimeni în drum, falsuri după falsuri. Vorbe de clacă ale unor neisprăviți. Așa e cînd omul își face datoria, apar colportori. Cînd ce face sînt realizări ce ies din comun, încep să peroreze nulitățile. Mai ales cînd se poate profita de anonimat! Cînd omul nu a furat este suspect hoților. Este și mai suspect escrocilor refuzînd să profite de beneficii.Dacă mai are și valoare recunoscută , devine țintă. Dacă nu i se găsește hiba, atunci se inventează, mințindu-se pe față. Dacă cumva a decis ca rector, ministru, și nu l-a făcut pe unul profesor sau pe altul director sau atașat cultural sau instituția nu i-a finanțat vreo carte, devine ținta neisprăviților. Cînd ești vertical,cu opinii pe care bunul simț le confirmă, cu atît mai mult. Negăsindu-se lacune în ce spui, sunt angajați bolnavi mintali să bîrfească.Cam așa este cu acești nimeni în drum care mint pe la subsoluri.

  • Buda la buda, producandu-se pentru adepti !

   • El îi zice Statură statuii sale, auto-venerându-se.

  • Easy job for Bob

 23. Cand sponsorii lui din Israel i-au zis ca Soros face rele pe acolo, ca scoate lumea in strada impotriva coruptiei si a prostiilor lui Bibi, Marga s-a suparat pe tatucul lui din trecut.

 24. Și după două zile de la afișarea formidabilului și oportunului articol Religia în zilele noastre vă chinuiți cu nepriceperea. Vă iese ignoranța pe toti porii, băieți de margine de drum! Nu stăpîniți nici o noțiune, decum date istorice. Vi se cam văd tresele și proveniența la școala udreacoldeabăsescu, cu care blagosloviți acum usrpluspnl. Nu ați fost capabili să spuneți ceva afară de minciuni, din care se vede că trăiți. Nici cultură minimă, nici bună creștere, ci un amestec de băsism cu măciuca bîrfei. Oare cititorii nu au dreptul la aer curat?

  • Macani acelasi borhot neintrerupt ! Nu mai au loc pentru voi in spitale?
   Ia de urla „Slava Marga”, „Slava Secu” !

 25. Marga: „am circumscris… situaţia religiei în zilele noastre“, dar s-a şi circumcis la cap, din moment ce o tot ţine că evreii sunt „fraţii mai mari“ ai europenilor.
  Ăsta stă goim în genunchi la prohabul evreilor să ia mumină.

 26. De „Andrei Marga, îmi amintesc și îmi exprim și acum dezacordul pentru că a permis apariția dezastruosului manual alternativ de istorie – manualul pentru clasa a XII-a publicat la Editura Sigma (1999)… reprezentând, de fapt, începutul distrugerii premeditate a sistemului educațional românesc, a cărui misiune de gropar și-au asumat-o, pe rând, toţi miniştrii educaţiei…“ (Ion Măldărescu, directorul pubicaţiei Art-Emis.ro).
  Editura Sigma era deţinută de evreul Boris Singer, preferatul Ministerului Educaţiei, Singer a obţinut acreditarea editurii sale pentru producţia de manuale şcolare româneşti necesare în învăţământul primar, gimnaziului şi liceului, manualele sale „alternative“ de istorie (editate până în 2002 cu sprijinul altui evreu, Iancu Fischer, din minister) stârnind scandalul prin promovarea alterărilor istorice antiromâneşti.
  Scandalul manualului de istorie pentru clasa a XII-a, editat de Singer în anul 1999, a stârnit ample dezbateri în presa de acum câţiva ani. La presiuni externe (ale Băncii Mondiale, se pare, prin Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare), România înfiinţase în cadrul ministerului Educaţiei aşa-numitul „Consiliu Naţional de Aprobare a Manualelor“, în fruntea căruia a fost numit evreul prof.univ. Iancu Fisher. Acest Fisher a acreditat apoi Editura Sigma Primex, deci pe coetnicul său Boris Singer, pentru editarea manualelor româneşti, inclusiv a celor de istorie.
  Andrei Marga era la conducerea ministerului.
  S-a aflat apoi că Sorin Mitu, autorul manualului de istorie pentru clasa a XII-a, editat de editura Sigma, are o familie mai puţin românească, soţia fiindu-i unguroaică, iar socrii săi trăind la Budapesta, ceea ce nu ar avea nici o importanţă dacă istoria românilor nu ar fi devenit de nerecunoscut: Horea, Cloşca şi Crişan au masacrat familiile nevinovate ale nemeşilor maghiari; Vlad Ţepeş este Dracula; despre Dimitrie Cantemir nu se spune nimic şi aproape nimic despre Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu.
  „Cine este evreul Iancu Fisher? Un profesor de istorie care, sub masca abordării romanităţii poporului român, aparent pozitivă, susţine o teză absolut stupidă: «limba vorbită de populaţiile băştinaşe înaintea romanizării a fost abandonată» (rev. Academia, 1995). Acelaşi I. Fisher susţine teza romanizării (aparent pozitivă) cu elemente fără acoperire, contrazicându-se singur, iar când este vorba de ipoteza că, de fapt, românii se trag din traco-daci (foarte periculoasă pentru teoriile iudaice), reacţia sa este de-a dreptul isterică, vorbind despre «elucubraţiile traco-romane şi dacocentrice ale unor diletanţi agresivi, difuzate însă, din păcate cu prea mare frecvenţă în mediile de informare»“ (Eugen Delcea). Totodată, reprezentanţii societăţii civile a oengeurilor internaţionale, în frunte cu „tătucul“ soroşist Anfrei Pleşu, condamnă „dacopaţii“, cu referire la naţionalişti, iar motivaţia poate fi găsită şi în faptul că şi imnul legionar Sfântă Tinereţe face apel la sângele dac.

 27. Simplă golăneală, cu care ne obișnuiesc tot mai m ult acești coldeabăsiști ce și-au pierdut părinții. Când îi vezi cu spume, cum nu se semnează cu numele și se ascund îți dai seama că nici ei nu-și cred minciunile. Păcat că ocupă spațiu. Cînd vezi vezi ce aberații iau de siteuri, îți dai seama ce adunătură are mai sus păreri. Nu observă nici după două zile că subiectul este religia, nu manualele, în care bat miriștea.

  • Dădu-şi în bâlbâială, cumva, loosere? E clar ca tu eşti în spume.
   În cele ale neputinţei de a acoperi adevărul privind faptele lui Marga.
   Iar subiectul real şi neruşinat este, de un an de zile, Marga cameleonul ieşit la produs stradal politic…

 28. Nu ai nici o legătură cu ce a făcut și spune domnul profesor Marga, bietule Vezi. Noroc că toate opiniile și deciziile dînsului sunt scrise și tipărite și le poate verifica oricine! Faci confuzii de date, persoane și apoi bați cîmpii ca un prost. Minciuna ți-e, se vede, felul de a cugeta. Atît! Pune mîna pe carte și învață să fii corect cu oamenii care te depășesc de multe ori. Altfel, tot așa rămîi cum semnezi. Adică prost care vede, dar nu pricepe.

  • Marga l-a dat în judecată pe profesorul Cornel Sârbu, care spunea adevărul, că Marga a fost turnător la Securitate, şi, în loc să câştige, instanţa l-a dovedit pe Marga cu acte că a mai fi fost şi spion pentru un serviciu secret străin.
   Dacă nu ar fi adevărat de ce nu daţi în judecată presa care a mediatizat decizia Tribunalului Maramureş din 2015

 29. Freci ţiparul la cadavre !
  Pur şi simplu produci vomă la normă, fără creier şi fără conţinut.
  N-ai ce spune pentru boss şi bagi rahat.

 30. Falsificați și mințiți cum vă treziți. Noroc că prostia și vulgaritatea nu dor, biete loaze usriste! Nu vă dați seama ca prin cultura, viziunea și claritate profesorul Marga vă face, indirect, să vă demascați golăneala. Vă agățați de pretenția fără acoperire a tinereții voastre, irosită în tîmpenii, în loc să vă educați un pic, să fiți și voi curați. Senilizați devreme, stați prin cotloane ca nu cumva cititorii să-și facă liberi părerea. Fiți pe pace, analiza strălucită, Religia în zilele noastre,a plecat deja pe zeci de siteuri în țară și în afară.

  • Esti varza! Zeama goala!

  • şi n-are nimic deosebit, decât promovare.
   Cartea era pe stocuri în librăriile on-line, desi Marga o tot promovează, prin diverse articole, de anul trecut, mai ales la Cotidianul.
   De când aţi răspândit acest articol de doua zile aţi vândut doar câteva sute de exemplare. Dar tot e ceva pe foamea asta.

 31. Dacă tot vă interesează cărțile autorului extraordinarului articol Religia în zilele noastre, ia luați act și de alte cărți ale autorul. Văd că minunata și originala carte Unde este Dumnezeu? (2023) v-a pus pe gînduri. Aceste cărți pe tema religiei, căci la autor este vorba de un sistem cuprinzător- sunt: Philosophia et Teologia Hodje ,2008; Frații mai mari. Întâlniri cu iudaismul, 2009; Religia în era globalizării, 2014; Absolutul astăzi.Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger, 2017; Filosofi și teologi actuali, 2019; Europa și Israelul. O simbioză istorică, 2020. Căutați-le, citiți-le și veți progresa cu ceva. După ce le terminați de citit mai vedem.

  • Iar „Unde este Dumnezeu?” e scoasă din 2022. Nu-i făceaţi reclamă în Cotidianul cu articolul „Cartea Unde este Dumnezeu?” din 26 oct. 2022?
   M-am uitat, am parcurs inutil ceva texte de prin cărţile lui Marga, dar cum se iei de bun mizeria ca iudeii sunt „fraţii mai mari” ai noştri, spusă şi respusă în fel şi chip. De ce ar fi europenii sau romanii inferiori evreilor? Numai inepţii de slugă care şi-a găsit stăpâni de lins prin Israel.
   Marga produce numai vrăjeli de prostit fraierii.

  • Prostiţi lumea e faţă, nu?, când spuneţi despre cărţile lui Marga „Căutați-le, citiți-le și veți progresa cu ceva. După ce le terminați de citit mai vedem.“
   Voiaţi să spuneţi, poate, CUMPǍRAȚILE, şi ne va „progresa“ gaura din buzunar, în timp ce la voi va progresa câştigul în mălai.
   Nu-i ajunge pensia lui Marga, de vrea şi bani pe textele lui?
   A fost şi parlamentar şi ministru. Ia spuneţi ce pensie şi ce venituri are! Să vă spun eu? Să ziceţi că sunt „minciuni“, căci iar vă va deranja adevărul?
   Îi trebuie bani pe cărţi coatorului Florin Ludusan, ditamai marele avocat de la Cluj?

 32. Șmecheria adaptării textelor altora e larg practicată de cameleoni, dar e tot plagiat, conform legii, doar mai greu de dovedit în instanţă. Criticându-l la noi în ultimii ani pe Soros, Andrei Marga copiază informaţiile şi ideile lui Andreas von Retyi, din cartea acestuia „George Soros, Der Multimilionar, sein globales Netzwerk und das Ende der Welt, wie wir kennen“, apărută în 2022.
  Marga şi-a dezvoltat tehnica facilă de a da o aparenţă filozofică personală informaţiilor şi ideilor pe care le ia de la alţii (autori străini, de regulă) şi apoi le vinde reambalate.

  • Nicolae Iorga i-a nenorocit pe nişte autori români mai puţin cunoscuţi, cărora le-a furat toată munca anevoioasă de cercetare, publicându-o sub numele lui şi spunând mai târziu, când s-a descoperit ce a făcut, că, la uriaşa lui valoare, are dreptul acesta, căci doar el poate astfel să pună în circulaţie istoria neştiută.

 33. Sunt tot mai multe indicii că de fapt sunteți și inculți și anormali, băieți! Se cam vede paranoia prostească.Oricum, nu niște needucați au căderea să evalueze ce a făcut Nicolae Iorga sau orice altă personalitate. La voi cunoașterea = bîrfa din mediul coldeabăsist. Golăneala voastră paranoică nu doar că e ignorantă și minte la fiecare vorbă, dar frizează primitivismul. Antisemitismul și xenofobia vi se văd în ce scrieți. Așa că vă mai sugerez lecturi.
  Domnul Marga este intelectualul român care a dezvoltat la maximum în generația lui cunoașterea iudaismului, a culturii evreilor, cooperarea româno-evreiască. A publicat cărți pe teme iudaice – Frații mai mari. Întâlniri cu iudaismul (2009), Emancipare, asimilare, disimilare(2015), Europa și Israelul. O simbioză istorică (2019) – cărți de care cititorii au profitat. A scris prefețe la traduceri din ebraică, la cererea autorilor. Ca rector a înființat, împreună cu alți mari profesori, Institutul de Studii iudaice din Cluj, o raritate după Viena și Budapesta.Ca ministru, domnul Marga a dispus alinierea României la decizia europeană a prelării Holocaustului în manuale școlare. Cel mai bun manual l-a dat atunci ilustrul patriot Florin Constantiniu.Marga printre puținii intelectuali români care au fost profesori la Universitatea din Ierusalim, printre puținii premiați la Tel Aviv și Haifa, printre puținii care au primit Medalia Ierusalimului, printre cei distinși de comunitatea evreilor din lume. S-ar putea continua cu listarea contribuțiilor unei personalități de calibru.

  • O nulitate umflată cu pompa, ba de regimul comunist şi de Securitate, ba de alţii, un goim slugă în genunchi la prohab israelian. Alt oportunist, ca şi Pleşu, hoarde de sugători de banane circumcise.

  • iar caracterul ţi-e ca şi fizionomia, bolovănos primitiv şi patologic lombrozian, tovarăşe marga, „mult iubit conducător“. Dacă tu i-ai trădat pe români şi istoria lor, pentru interesul tău, nu înseamnă că cei care nu fac ca tine sunt „xenofobi“.
   Degeaba te acoperi acum cu defunctul Florin Constantiniu, căci el v-a descris cum sunteţi: „Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii”.

  • Nu vrea nimeni sa mai fim „condusi” de evrei sau de alti straini cum nici evreii nu vor sa mai fie condusi de arabi pe pamantul lor natal, sa lasam ipocrizia si P.C.
   Probleme?
   Poti sa cooperezi cu alte neamuri, cu evrei, cu chinezi, cu eschimosi si fara sa ajungi colonizat, sclavizat si parazitat de alogeni, apoi aia nu mai e cooperare.

   Legat de manualele de Holocaust, in manuale nu scrie ca Romania a salvat peste 400.000 de evrei romani si straini, dar si polonezi, greci, cehi, etc.
   „Israel president Shimon Peres thanks Romanian people for helping 400 000 jews on Nazi time” 2014, pe Youtube, declaratia pe vremea lui Basescu in Romania.

   Nici nu scrie in manualele de istorie ca Romania a fost condusa si fost siluita din 1946 pana in 1961 de comisari si secretari de partid comunist EVREI. Toate structurile statului erau colonizate de evrei la varf, iar ei au comis genocide, jafuri, foamete, distrugeri, suferinte faraonice asupra romanilor. Asa cum au facut in Polonia, Rusia, Ucraina, statele baltice, peste tot unde au ajuns la varf in sistemul iudeo-bolsevic.
   Nici nu gasesti in manuale cum au ajuns evreii in Romania si sub ce sistem abject de sclavie feudala, de exploatare a fiintei umane traiau romanii sub jugul evreilor.
   Presa din secolul 19 si 20 descrie foarte bine sistemul de opresiune evreiesc, un mare jurnalist din acea vreme a scris despre asta, este un poet sufletist, poate il cunoasteti.
   Pentru sclavie de ce nu platesc evreii reparatii? De ce sunt urati evreii peste tot pe glob? De ce toata lumea are ceva cu ei? E ceva defect cu intreaga lume sau cu evreii?
   Daca evreii sunt anti-goyim (goy= non-evreu), iar cultura lor considera ca non-evreii sunt mai inferiori decat animalele (asa scrie in Talmud, cuvant cu cuvant) si se comporta ca atare, logic ca popoarele lumii nu vor hali complexul lor de superioritate rasiala imputita, de neam de paduchi privilegiati nascuti bogati din munca altora cu complexe de victima si de arianism.

  • din moment ce te obsedeaza Coldea si Basescu si ii vezi peste tot, spunandu-le coldeabăsismul. Esti anormal, tataie!

 34. Nu ați citit nici la două zile articolul. Că de înțeles vă e peste puteri. Minciuna e mai ușoară.
  Atunci când ești ignorant te duci și citești și înveți de la alții. Dacă nu pricepi, ceri concursul altora. Dacă ești bolnav te duci la spital și te tratezi înainte de a vorbi. Altfel se ajunge la ce fac acești băieți debusolați: o paradă de, bine s-a zis, paranoia prostească. Inșii nici nu știu că pe lume nu e doar ignoranță ca a lor, nici nu citesc, nu-i interesează adevărul, ci cum să mintă mai gălăgios. Își închipuie că dacă se agață de plachiurile cuiva, au ajuns.
  Vai de capul lor cu asemenea nivel. Numai că deocamdată ne iau și nouă, celor care vrem mai binele, timpul. Așa-i școala coldeabăsistă: tocătoare de timp și producătoare de nimeni în drum cu pieptul bombat.

  • ai acelaşi rahat şi-n gură, prin ceea ce tot măcăni, domle P.rost Da(r hotărât)
   Jigneşti într-uan ca un mitocan că nu primeşti aprecieri pentru articol.
   Aşa e Marga. Ori îl elogiezi, ori nu contezi şi eşti automat „un nimeni pe lume“, nu ca el, vezi Doamne.
   Ca un gunoi ce esti, spui identic ca Marga pe blog, ca adevarurile despre probabte si demonstrate despre el si trecutul lui sunt „minciuni”.
   Asta face Marga, ca un nesanatos, spune ca sunt „minciuni” si cele stabilite fara tagada despre el de instanta de judecata.
   Asta, plus jignirea continua a criticilor, este nebunie si mizerie morala.
   Eşti prost ca noaptea şi de aceea o ţii langa că nu ţi-a citit careva articolul.
   Nu e nimic deosebit în el, decât poate pentru vreun rar gânditor la Dumnezeu. Sunt gândurile unui oricui spuse ceva mai simandicos şi o reclamă la cărţile lui Marga, ca să se vândă, ceea ce indică este o problemă cu vânzările.
   Şi tot doar un prost nu vede ca prin acest articol diavolul vrea să adapteze creştinismul, cum făceau şi farisei cu dreapta credinţă, deşi spune că Dumnezeu nu e adaptabil. Parşivenie a la diavol.
   Poate doar autorul e mândru de ce a produs (ca pisica în grădină), căci chiar nu conţine nimic important sau demn de reţinut pentru un drept credincios sau chiar pentru un pasionat al religiilor.

 35. Ceea ce se vede, este nivelul jalnic al acestui coldeabăsism de care România nu mai scapă spre a ieși la limanul culturii adevărului. Inși plătiți să lupte cu trecutul – ei fiind mai trecutul decât politrucii anilor cincizeci. Mercenari inculți și vulgari, preocupați să mintă oricît și oricum. Normalitatea lor mentală e îndoielnică – vezi-i cît de strîmb judecă! Sub copii de clasa a cincea! Adună bîrfele siteurilor și deciziilor băsismului și le aruncă prin subsoluri ca adevăruri. Nici un scrupul de oameni care au mintea normală! Se și laudă cu anormalitatea! Nu au putut aborda vreun subiect, se laudă că nu citesc, nu au fost capabili de vreo idee, dar atacă persoane. Cu cît autorii sunt mai proeminenți, cu atît atacurile sunt mai la persoană și mai murdare. Cu cît opiniile autorilor au mai mare anvergură și ating cu critici starea de azi a țării și răspunderea de dezastru a coldeabăsismului, cu atît vehemența murdăriei crește. Atacați sunt și Iorga, și pleșu, și marga, dar și țuțea, evreii bineînțeles, biserica ortodoxă română, americanii, germanii, religia și alții. Nici o tresărire etică minimă la acest lichelism agitat. Opusul culturii – înainte de a trece pesemne la cuțit, pistol sau altceva.

  • hienă bolnavă, în afară de voi, margariniştii, ca diavolii de farisei.
   Mănânci căcat întruna bolnav, jigodie bolnavă margaristă.
   Voi calomniaţi, voi strigati „minciuni” când se spune adevărul despre trecutul vostru.

  • Intreaba pe strada si ai sa te convingi.

  • La capitolul erori de logica si sofisme ieftine si tu si Marga sunteti usor de desfiintat.
   Nu te mai victimiza de ad hominem daca si tu folosesti la greu ad hominem, non sequitur, eroare tragatorului texan, etc.

 36. „Minciuni“ zic întruna margariniştii gargariştii aici despre adevăr. Iată atunci adevărul şi după rapoartele în engleză ale organizaţiei lui Soros, Centrul Step by Step, cum a deschis Marga pentru ei ministerul Educaţiei:
  „- In March 1998, the Association “The Step by Step Center for Education and Professional Development” was registered thorough courts order as a nongovernmental, nonprofit organization.
  – In April 1998 the No 3618 Ministry Order was issued which states the regulation of the Step by Step classes with 2 teaching positions for each class.
  – In February 1999, the CDEP Step by Step Association was qualified by the Ministry of Education through the Partnership Convention no 9693, to offer to the teachers initial and continuous training courses.
  – Convention of Educational Partnership no. 11509 of 7 July 1999 and on the approved Methodology, reapproved with no. 37385 of 24 September 2001.“
  ~
  Astfel s-au implementat manualele alternative, care au batjocorit istoria românilor prin „the Education Frame Plan and on the school programs approved by the Ministry of Education“

  • deşi Step by Step a lui Soros spune în istoria sa că „În aprilie 1998 a fost emis Ordinul Ministrului nr. 3618 care precizează normarea claselor cu program Step by Step cu câte două posturi de învăţători pentru fiecare clasă.“

 37. Ar fi putut fi o discuție, căci articolul Religia în zilele noastre prezintă simplu, pe înțelesul larg, o întreagă concepție, originală în destule aspecte. Dar unii, cum se observă, preferă minciuna. De aceea, ca unul care știu exact despre ce este vorba, rezum răspunsul la cîteva dintre minciuni: 1.manualele alternative la Istorie le-au introdus deja Nicolae Iorga și C.G.Giurescu; 2. domnul Marga a fost rector și a condus 15 ani UBB, încât nu a pierdut rectoratul, ci, la încheierea celui de al patrulea mandat, în 2012, a plecat, fiind profesor invitat, la universitățile Ierusalim și Toronto; 3. nu a existat nici un proces pe vreo calitate a domnului Marga la securitate. Domnul Marga a intentat proces pentru calomnie unui ins pe care nu l-a făcut profesor și care s-a răzbunat distribuind falsuri; 4. în instituțiile băsismului istioria s-a măsluit. Domnul Marga nu a avut vreo colaborare cu securitatea ceaușistă. Nici nu a avut nevoie. Cu timpul adevărul se va restabili cu acuratețe. Oricum, toate rezoluțiile cnsas au conclus negru pe alb: „domnul Andrei Marga nu a fost colaborator al securității și nici parte a acesteia”; 5. în orice funcție publică, domnul Marga a tratat oamenii după valoare, nu după originea etnică; 6. toate deciziile domnului Marga în funcții publice sunt reținute în volume publicate: Anii reformei 1997-2000 (2002); Cincisprezece ani de Rectorat (2011); Anii înnoirii. Reforma universitară clujeană (2015); România într-o lume în schimbare (2013); Sincronizarea culturii române (2014) și altele. Volumele sunt la dispoziția oricui dorește să se pronunțe, fiind în biblioteci publice; 7.în rectoratele domnului Marga UBB a atins cea mai mare dezvoltare din istoria ei. Cu aceasta, o universitate din România a atins cel mai înalt nivel în evaluări internaționale. În ministeriatul la Educația națională România a făcut reforma necesară, care a adus-o la nivelul Poloniei, Ungariei, Cehiei, Sloveniei, și a închis primul capitol în negocierile de aderare la UE. În orice calitate publică, domnul Marga a contribuit la reforma și dezvoltarea României. Judecățile sunt ale istoricilor calificați.

  • cu concursul documentelor de arhiva transmise de CNSAS instantei. Sa te agati ca de icoane de niste adrese de hartie mult mai vechi ale CNSAS ca Marga „nu a fost colaborator al securității”, adrese emise pe cand CNSAS nu avea inca in arhive dovezile turnatoriilor lui Marga, inseamna sa fii alienat mintal. Ai cumva 100 de ani si te cheama Marga?

  • În manualul de istorie alternativă pentru clasa a XII-a, editat de editura evreiască Sigma sub mandatul lui Marga, „aflam“ in schimb că eroi naţionali români Horea, Cloşca şi Crişan au masacrat familiile nevinovate ale nemeşilor maghiari; că Vlad Ţepeş este Dracula, iar despre Dimitrie Cantemir nu se spunea nimic şi aproape nimic despre Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu.
   Iorga şi Giurescu nu au făcut ce s-a făcut sub Marga ca ministru partener al ONG-ului lui Soros.

  • Sau tu nu ai nici o altă credinţă decât în tine, îţi eşti propriul idol şi vorbeşti despre religie doar precum un cărturar fariseu?

 38. Fa-i o statuie din viata si inchina-te la ea. Sau fa-ti statuie, Marga. Faci propaganda de campanie politica si repeti la infinit acelasi false argumente si nimicuri. Ai primit raspunsurile. Daca insisti sa faci politica aici, inseamna ca esti sonat.

 39. Doar alte minciuni spuneți bieți necunoscători! Iată răspunsul: 1. în instanțele băsiste nu numai românii nu au încredere, Doar se știe de unde vin dificultățile acestei țări. Instituțiile băsiste se cunosc nu numai în România, dar mulți români le cunosc pe pielea lor. Mai ales aceia care li s-au opus; 2. nu s-a găsit nici o dovadă a vreunei colaborări – să furi corespondența și să falsifici este ceva ce nu merită comentarii, Doar proștii își pierd timpul cu așa ceva; 3. și după ce s-a făcut caz de acele falsuri, știindu-se că sunt falsuri, domnul Marga a fost chemat de două ori la guvern. A spus că vrea să se consacre cercetării. Ceea ce a și făcut, 4.ca ministru domnul Marga a semnat aprobarea pentru vreo 400 de manuale. Conținutul fiecăruia era răspunderea autorilor. Manualul Sigma este unul dintre ele și autorii – profesorii universitari Sorin Mitu și Ovidiu Pecican – răspund de manual; 5. Fundația Soros a sprijinit atunci multe inițiative. Oamenii erau liberi să coopereze cu ea. Nu a existat interferență a Fundației Soros în deciziile de politică educațională. Aceasta avea ca reper discuțiile cu dascălii României,cu Banca Mondială, cu alte instituții din țară și din afară.
  Nici minciunile, nici măsluirile nu au cum să lămurească ceva. Doar că cineva s-a degradat sau vrea să urmeze degradarea. Mereu e un reper: analiza la obiect, calificată profesional. Bîrfele nu țin de pricepere,

  • Caci spui ca „doar proștii își pierd timpul cu așa ceva”, adica cu ce tot spui tu, cum ca e „fals” ce a decis o instanta de judecata, Tribunalul Maramures, ca Marga a fost spion si turnator.
   Cumva voi tot ii ponegriti pe Coldea si pe Basescu, din cauza ca SRI nu a retinut in 2013-2014 probele turnarii lui Marga si le-a dat la CNSAS?

  • Andrei MARGA:
   „Sub coordonarea consilierei Dakmara Georgescu, specialista de reala reputatie internationala, s-a elaborat si publicat, in forme moderne, pentru prima oara in tara noastra, Curriculum-ul National, opera intelectuala de prim ordin a deceniului. Prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3831 (1999), s-a dispus trecerea la producerea de manuale alternative pentru licee… manualele alternative sint un bun indicator al distantei pe care o luam fata de socialismul rasaritean si de malformatiile lui. Mai amintesc ca, in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4589 (1999), se trece treptat, in intreg invatamintul preuniversitar, la piata libera a manualelor…
   Autorizarea manualelor se face pe baza referatelor de specialitate solicitate de edituri si de Consiliul National al Manualelor. Pe baza rezolutiilor acestora, Secretariatul de Stat pentru Invatamintul Preuniversitar elaboreaza ordinul de avizare a manualului…“
   (Andrei MARGA, fragment din articolul „Asupra manualelor alternative“, in Curentul din 26 octombrie 1999, p.12)
   ~
   Doru Dumitrescu, inspector de specialitate de atunic din MEN, al lui Marga deci:
   „Ca sa nu mai trecem drept un popor razboinic, luptele voievozilor romani au fost scoase din manualele de istorie. In schimb va fi studiata pe rupte istoria universala. In clasele V-VIII, elevii vor invata istoria romanilor integrata istoriei universale. Daca nu se mai vorbeste despre lupte e pentru ca ne intereseaza mai mult elementele de civilizatie care s-au realizat in timpul domniei respective.“
   ~
   deputatul Nicolae Leonăchescu, dezbatere parlamentară din 15 noiembrie 1999
   « O asemenea comandă a fost înscrisă în Legea învăţământului ca vector, în articolele 3 şi 4, şi ea nu a fost onorată prin politica manualelor alternative lansate pe piaţă. În special, manualul de istorie pentru clasa a XII-a, elaborat de un colectiv de autori coordonaţi de Sorin Mitu, nu ţine seama de ceea ce legea impune. Ministerul Educaţiei Naţionale a avut obligaţia să respecte acest deziderat al „educaţiei naţionale”, în tot ceea ce a întreprins şi a avizat dar n-a făcut-o. Se ascunde acum sub umbrela unor referate semnate în fugă, la început de an şcolar. Ba mai mult, ne înştiinţează că manualul apărut în Editura „Sigma” a domnului Boris Singer a fost rodul urmărit de Noul Curriculum Naţional „una din principalele opere intelectuale ale deceniului” la care a contribuit şi Mihaela Singer, soţia patronului Editurii „Sigma”…
   Din păcate, Sorin Mitu, liderul „Asociaţiei Tinerilor Istorici din Transilvania şi Banat”, structură cu iz segregaţionist, nu prezenta calităţi de coordonator pentru manual de istoria românilor, fiindcă la simpozionul ţinut la Stâna de Vale ne-a batjocorit tricolorul.
   La pagina a 5-a, în fraza a doua se afirmă: „Nu există, de fapt, o istorie numai a românilor sau numai a americanilor, pentru că între toate popoarele au existat dintotdeauna legături atât de strânse încât soarta unuia este de neînţeles separat de a celorlalte”. În această frază, s-a enunţat esenţa programului de elaborare a manualului, program care schimbă total demersul istoric, distorsionându-l! …
   După autori, procesele interne, profunde de sistem, nu contează! Importante sunt numai cele externe… Ei au răsturnat raportul intern-extern punând pe soclu elemente secundare, chiar derizorii, în dauna proceselor profunde din istoria poporului nostru…
   Sub imaginea Palatului Parlamentului, în locul unei legende adecvate, au filozofat: acesta este „…rodul capriciilor de dictator ale lui Ceauşescu…, simbolizează greutatea cu care se desprinde România de trecutul său comunist”… Autorii nu cunosc nimic despre securitatea factorilor de putere, problemă acutizată după ocuparea Parlamentului din Praga, în 1968, de către trupele sovietice şi, iată, după masacrul din acest an de la Tbilisi! Ce mentalitate are România ca stat?
   Kremlinul, Zidul Chinezesc, Mănăstirea de la Curtea de Argeş, statuia de pe Corcovado, Parlamentul din Budapesta, Catedrala din Strasbourg, Louvre, Pentagonul, cele 7 minuni ale lumii etc. sunt tot expresii ale mentalităţii comuniste? Sau sunt acte de mândrie şi una din expresiile capacităţii de creaţie!? »

 40. După mulțimea comentariilor aiurea, se pare ca tema articolului – religia în zilele noastre – deranjează și trebuie atacat autorul care a sintetizat-o cum nu prea mulți sunt în stare sa o facă.

  • subminand credinta dreapta.

 41. Fapt este, însă, că, cu concursul guvernamental permanent al ministerului Educaţiei condus de Marga, tovarasul Boris Singer a intrat în topul celor mai bogaţi editori din România, devenind şi vicepreşedinte al Uniunii Editorilor din România.

 42. Petru are dreptate – în loc să discutăm la obiect Religia în ziele noastre, se atacă cu orice fals la gură autorul. Da, nivel jos, rușinos de jos, de „argument de Gâgă”: „tu spui că 1+1=2, dar nu mă interesează decît că nu ți-ai salutat taximetristul azi dimineață”. Mințiți perseverent, necunoscători (ca să fiu elegant!)! Vă cheltuiți timpul cu minciuni! Dar vă răspund și aici:1. nici un tribunal nu putea stabili cine este turnător și spion și nu a stabilit. Se minte, dar asta este. Ce declară la un tribunal unul care nu a fost numit profesor și se răfuiește primitiv, e una. Nici un tribunal nu a hotărît, căci nici nu era pe ce și nu putea într-un proces de calomnie; 2. eu nu ponegresc pe nimeni, dar constat ce s-a petrecut cu instituții în perioada coldeabăsescu, pe care o iubiți. Voi imaginați inepții, falsificați și atacați neapărat persoane. Primitiv! Văd că pivitul vostru îl atacă și pe Isus și pe Dumnezeu. Nu-i de mirare la felul lui de cuget. Nu asta face o justiție normală! Aici nu e chestiune de răfuieli, ci de realități istorice. Triste, e drept, dar realități.
  În fond, bieți necunoscători (rămîn elegant!), ar trebui să faceți și voi distincție între fabulații, interesate în politica de la noi, sau măcar făcute cu anormalitatea minții (izbitoare la unii!), de o parte, și adevăr, pe de altă parte. Vă ocupați, bag seama în insistența în minciuni a doi inși, remunerați, desigur, să opriți audiența unor articole a căror originalitate și valoare nu aveți cum să o contestați. Nu o pricepeți și atunci bîrfiți autorul. Mare performanță de Gâgă!

  • Şi acestea sunt ”minciuni” si „bîrfe”, margariniştilor?:
   Senatorul independent Sergiu Nicolaescu a făcut senzaţie şi rumoare în Senat în 5 octombrie 1999 prezentând manualul de clasa a XII-a aprobat de Ministerul Educatiei Nationale:
   – lângă imaginea domnitorului Vlad Tepeş aparea explicaţia: cunoscut din filmele cu Dracula;
   – despre domnitorul Mihai Viteazu se scriu doar trei rânduri;
   – jurnaliştii contemporani Andreea Esca şi Cristian Tudor Popescu apar ca importante personaje istorice româneşti;
   ~
   După scandalul din Parlament, acesta a obţinut următoarele opinii autorizate despre manualele lui Marga:
   * Academia Română, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice – „Nu corespunde exigenţelor unui manual menit că contribuie la educaţia naţională a unor tineri. Aspecte importante ale devenirii istorice a poporului român sunt omise, altele, ca şi personalităţi de seamă ale istoriei naţionale sunt prezentate unilateral şi neechilibrat, în multe locuri suntem confruntaţi cu o tratare superficială. Evident că nu poate fi vorba de o interzicere sau cenzurare dar, totodată, atâta timp cât manualul nu corespunde exigenţelor fireşti, considerăm că nu este normal ca el să beneficieze de avizul Ministerului Educaţiei Naţionale”
   * Universitatea din Timişoara, Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie – „Membrii catedrei consideră că ar fi necesară o selecţie mai riguroasă a manualelor pentru publicare, pentru a se evita calitatea necorespunzătoare a unora dintre ele, cum este cazul manualului apărut la Editura „Sigma”, pe care noi îl considerăm cel mai controversat din cele cinci, ca şi informaţie şi interpretare. Manualele necorespunzătoare duc la îndepărtarea elevilor de istoria naţională, la diminuarea sentimentului demnităţii naţionale”.
   * Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie – „Este inadmisibil să lipsească problema etnogenezei românilor şi a glotogenezei; lipsesc şi alte capitole semnificative din istoria României, unele formulări sunt inadecvate; ponderea acordată epocilor şi problemelor istorice este discutabilă.”
   * Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie, Drept, Ştiinţe Administrative – „Constatăm, mai întâi, o mare superficialitate în abordarea şi tratarea unor teme, eliminarea unora dintre cele mai importante perioade istorice şi pe făptuitorii lor, denotă superficialitate, o detaşare arogantă faţă de evenimentele narate şi necunoaşterea metodologiei istoriei”.
   Etc.

  • Si cu tine, ca vorbesti mereu de „el”. Nu esti sanatos la cap, nu, „directore”?

  • Nu e nimeni la cheremul vostru, „fraţilor mai mari“ tovarăşi neo-marxişti. V-a căzut dictatura demult, dar vouă minţile v-au rămas încremenite în mentalitatea de tătuci, şi nu sunteţi nici Dumnezei şi nici măcar preoţi în altar.
   Iar articolul nu e „temă“ obligatorie pentru studenţii timoraţi de înălţimea vreunui mare Domn Profesor, un fariseu, de fapt.
   Articolul e marketing şi propagandă pentru vânzarea unor cărţi, pe care dacă le puneaţi la liber pe un site pe care să îl controlaţi, puteaţi trăi imensa satisfacţie şi fericire de a permite doar laude şi aprecieri pentru Marele Profesor Filozof şi Mare Maestru ad vitam al Lojei „Marx, Engels şi Şcoala de la Frankfurt“.
   Dar nu mai vedeati banii din vanzarile cartilor, nu?

 43. prezentate de istoricii cu adevărat români la Camera Deputatilor în data de 15 noiembrie 1999 (stenograma şedinţei se găseşte pe site-ul Camerei):
  – formarea poporului român este „o poveste”, nu o realitate, căci Menumorut, Glad şi Gelu „nu au existat cu adevărat”. Treaba asta au făcut-o „elitele“ locului de la începutul epocii moderne, care au inventat un cadru naţional propriu, iar intelectualii romantici ai locului „vor inventa” naţiunea română modernă, scriind o istorie romantică (falsă, deci) pentru acesta;
  – deformarea realităţii istorice, prin prezentări insignifiante sau omisiuni bine calculate. Mileniul I, hotărâtor pentru formarea limbii şi a poporului român, pentru statornicirea sa statală pe toată aria geografică dintre Tisa, Nistru, Dunăre, Marea Neagră, confirmate de descoperirile istorice din ultimele decenii, este expediat în câteva cuvinte. S-au eliminat datele despre venirea ungurilor în România şi agresarea voievodatelor româneşti de către aceştia. S-a renunţat la Mihai Viteazul, întâiul unificator, şi la Vlad Ţepeş, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, cei care au făcut zid expansiunii otomane în centrul Europei. Răscoala condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, redusă doar la acte de sălbăticie, este grosolan falsificată. Românii trebuiau să apară drept nişte sălbatici, criminali, care „au ucis multe familii nevinovate”. Despre cauze, program, represiunea sălbatică a răscoalei, nimic!

  Referindu-se la evenimentele din 1848-1849 din Transilvania, autorii nu menţionează faptul esenţial, şi anume hotărârea Dietei maghiare de la Cluj privind „unirea” Transilvaniei cu Ungaria, ceea ce însemna lipsirea românilor de drepturi naţionale şi politice, mai 1848. Se elimină cu totul din problematica anului 1848 din Transilvania acţiunea antiromânească a lui Kossuth, inclusiv represiunile sângeroase ale armatelor ungare, conduse de generalul Bem, contra revoluţiei române şi altele. Se elimină caracterul plebiscitar al adunărilor de la Cernăuţi şi Alba Iulia, considerate a fi fost doar „reprezentative”, reluându-se vechea teză a lui Roller privind rolul jucat de armata română pentru unire.
  -Se evită să se precizeze că prin tratate de pace s-au confirmat hotarele României, specificate în actele de unire de la 27 martie, 28 noiembrie şi 1 decembrie 1918 şi nicidecum că România Mare a fost rezultatul tratatelor de pace etc.
  – Se ignoră, se minimalizează şi se persiflează personalităţi istorice ale românilor. Decebal avea „buze senzuale”, Traian era tuns „cu breton”, Cuza avea doi copii născuţi din legătura cu Maria Obrenovici, adoptaţi în 1865, Mihai Viteazul „supune” sub aceeaşi stăpânire Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, el fiind „personajul preferat al istoricilor români”, Vlad Ţepeş a ajuns cea mai populară figură a istoriei medievale româneşti pe plan mondial „datorită filmelor care îl înfăţişează ca un vampir”, Ştefan cel Mare, „după o domnie plină de războaie, se închină şi el turcilor”. Actele reale, de valoare istorică, ale acestor personalităţi sunt minimalizate sau nici nu sunt menţionate şi altele.

 44. si un mare iubitor de arginti, mai rau decat Iuda!

 45. O personalitate de anvergură este implicată în multe decizii. Vă năpustiți ca proștii în chestiuni care nu au legătură cu subiectul. Nu au legătură cu Religia în zilele noastre, articolul extraordinar la Comentariile căruia suntem. Sunteți pesemne stârniți de valoarea excepțională a articolului. Vă răspund pe loc: 1.ce invocați nu au legătură cu personalitatea autorului. Sunt opiniile unor oameni despre un manual sau altceva. Respect! Dar aici oamenii cu cap discută subiectul. Domnul Marga fiind acum în Italia, vă mai spun doar că oriunde în lume de conținutul unui manual răspund cei care l-au scris; 2.chiar domnul Marga, ministru, a stimulat cea mai largă dezbatere a manualelor. El știa că o reformă se face cu oameni care discută și a procedat astfel; 3. Scoala de la Frankfurt are cam 2000 de profesori pe glob. Unii sunt creatori, alții spun ce vor. Progresismul actual, pe care domnul Marga l-a respins în principiu, cărți și articole (numai că trebuie și citit!), nu vine din acea școală. Mai trebuie citite și cărți, necunoscătorilor, nu doar siteuri de manipulare. Fiți sinceri, ați citit vreo carte, a miezului școlii? Vedeți că bateți cîmpii cu clișee răsuflate? Lăsați și România să respire aerul adevărului și creației! Ce faceți voi este doar un vechi obscurantism și securism în cuvinte noi.

  • La aprilie 18, 2023 at 00:05 am, la
   „Da, Andrei Marga se laudă că manualul ticălos de istorie falsificată e opera lui, avizat de Minister, nu a partenerului Soros”
   este citat chiar Marga cum apăra manualul tiucalos de istorie in interviul lui din Curentul 1999:
   Andrei MARGA, fragment din articolul „Asupra manualelor alternative“, in Curentul din 26 octombrie 1999, p.12.
   Desemenea, la aprilie 16, 2023 at 02:16 am,
   ”Marga nu renunta la manualele alternative”
   este titlul dat de Ziua in 14 octombrie 1999 la ştirea:
   „Marga consideră că manualul de istorie care a stârnit scandalul este foarte bun.
   Ministrul Educatiei Nationale, Andrei Marga, s-a declarat, ieri, în cadrul audierii la Comisiile de învăţământ ale Senatului si Camerei Deputatiilor, categoric pentru păstrarea pe piaţă a manualelor alternative.“
   ~
   Deci în 1999, în plin scandal privind batjocorirea istoriei românilor de către manualele lui alternative, Marga ieşea la parlament, public adică, le apăra şi voia păstrarea lor în uz.
   De ce minţi tu în timp ce spui că adevărul sunt „minciuni“?
   Minţi cănd spui că „Chiar domnul Marga, ministru, a stimulat cea mai largă dezbatere a manualelor“.
   Au avizat pe blat manualele la minister („noaptea ca hoţii“), după care societatea a explodat de indignare, căci nu a fost nici o dezbatere, nici măcar una restrânsă. Aşa făcea pe atunci guvernarea CDR-PD. Conducea despotic şi arogant (mai ales prin Ordonanţe de Urgenţă, de care s-a făcut abuz cu începere de la premierul Ciorbea), ceea ce a aruncat în afara istoriei şi a parlamentului chiar partidul lui Marga. Crezi că noi n-am trăit aici, de ne minţi în faţă ca pe nişte prunci neştiutori? Ticălosule!
   ~
   Iar „Cultural progressivism“ care s-a manifestat din plin în producerea manualelor lui Marga, unde pot intra „Justiția Socială“ falsă (mantra rezist şi a sorosiştilor), feminismul, neoprogresismul și „corectitudinea politică“ (unde Marga excelează ca pupător în cururi de iudei), sunt toate mișcări inspirate sau generate de Teoria Critică, un marxism cultural elaborat chiar de Şcoala de la Frankfurt, urmată de tovarăşul Marga încă din tinereţe, dar şi acum, voalat şi travestit.
   Ai pretenţia arogantă că alţii nu au citit, când chiar tu improvizezi ignorant, dar făcând pe deşteptul.
   Şi diavolul are 2.000.000 de profesori în lume, iar faptul că sunt mulţi nu-i face mai buni sau mai agreabili. Cum nu e nici Marga.
   ~
   Când spui, ticălosule, „Lăsați și România să respire“, uită-te în oglindă. Vreţi să dispărem, deşi noi suntem ţinta agresivităţii voastre.
   Voi trebuia să lăsaţi să respire Paştele ortodox şi să nu-l acoperiţi ca textul despre religie al lui Marga, ca acesta să-şi văndă cărţile.
   Sunteţi doar încă nişte ocupanţi agresivi şi nesimţiţi, ca orice marxişti.

 46. Părinţii lui Andrei Marga au fost muncitori în Bucureşti, după care tăică-său a primit „sarcini“ de la Partidul Comunist să se ducă să implementeze teroarea ocupaţiei în nord, în judeţul Bistriţa Năsăud, unde „a îndeplinit în comună sarcini ca cea de primar, preşedinte la C.A.P. şi a fost în mai multe rânduri deputat”, scria chiar Marga.
  Andrei Marga a devenit membru al Uniunii Tineretului Comunist la vârsta de 14 ani, în 1960. Apoi a urmat o școală profesională, iar la 16 ani era muncitor la Uzina Automecanica din Mediaş,

  Ar fi absolvit liceul „cu rezultate excepţionale”, dar la acea vreme activismul politic comunist şi „originea sănătoasă“ a părinţilor (care erau activişti comunişti proveniţi din muncitori), obligau şcolile să fie respectuoase cu odraslele cu asemenea pui de luptători cu „duşmanul de clasă“, poporul român.
  Ca urmare, în 1966 Andrei Marga este „admis fără examen la facultate” (din autobiografiasemnată de el), la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca.
  Comunist şi oportunist până în măduva oaselor, încă de la începutul studenţiei Andrei Marga „participă în munca organelor alese ale Uniunii Tineretului Comunist“, dar se înscrie şi în Partidul Comunist Român.
  Un viitor „cadru de nădejde“ pentru bătrânii comunişti, Marga devine secretar al Biroului Asociaţie Studenţilor Comunişti (A.S.C.) de an (1966-1967), vicepreşedinte al Consiliului A.S.C. din Facultatea de Istorie și Filosofie (1967–1968), preşedinte al Consiliului A.S.C. din facultate (1968–1970), vicepreşedinte al Consiliului Uniunii Asociaţiei Studenţilor Comunişti (U.A.S.C.) din Universitate (1971–1972), preşedinte al Consiliului U.A.S.C. din Universitate (1972–1973), preşedinte al Consiliului U.A.S.C. din centrul universitar (1973), membru în Consiliul Executiv al U.A.S.C.R. (1974).
  Concomitent, Andrei Marga ocupă şi funcţii în Partidul Comunist Româna (P.C.R.): membru în Biroul Organizaţiei P.C.R. din Facultatea de Istorie și Filosofie (1968–1970), membru al Biroului Comitetului de partid din Universitatea Babeş-Bolyai (1972–1973), membru al Biroului Comitetului de partid din centrul universitar Cluj Napoca (1973–1975).
  Urmează şi la Academia „Ştefan Gheorghiu” – şcoala de cadre a marxiştilor – şi cursul de pregătire pentru predarea filozofiei în învăţământul superior.
  ~
  Aşa că, reptilă solzoasă comunistă din cele mai respingătoare, după absolvire, Andrei Marga, „în baza rezultatelor obţinute” a fost repartizat de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului la Catedra de Filosofie şi Sociologie a Universităţii Babeş-Bolyai, tocmai de unde marii profesori şi intelectuali români fuseseră aruncaţi în închisori de regim, căci nu ar fi corespuns ideologic şi ca origini.
  Dovadă a imensului lui cameleonism şi oportunism deşănţat, după 1989 Andrei Marga îşi aruncă blana de comunist şi o îmbracă pe cea de ţărănist, într-o străvezie operaţiune a Securităţii Cluj / SRI Cluj de penetrare a partidelor istorice – în acest caz PNŢ-CD – cu elemente străine de aspiraţiile şi ideologia acestora. Tot de acolo a venit şi „ţărănistul“ Radu Ovidiu Sârbu, de mână cu MLADIN Ulpiu Constantin, ex-şeful SRI Cluj, să făcă la Bucureşti privatizarea economiei româneşti, la Fondul Proprietăţii de Stat.
  Căci şi vechii securişti au descoperit ce dragi le sunt banii unor diverşi soroşi descălecaţi în România.
  În acelaşi timp Marga era adus la ministerul Învăţământului şi dădea drumul la fabricarea istoriei „alternative“ a României, in cooperare cu un ONG Soros.

 47. O revista poate publica articole interesante, dar dacă îngăduie subsoluri de o asemenea calitate, se coboară singura!

  • să-şi pună atunci Marga articolul doar pe blogul lui şi să nu mai iasă în lume peste Paştele creştin ortodox.
   Dar dictatorii nu se simt bine singuri, vor să iasă în lume, iar slugile să li se supună.
   Nu-i aşa, boss? Nu-i aşa, stăpâne?

 48. – Învăţători să nu vă numiţi, că Învăţătorul vostru este unul: Hristos;
  – Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru.
  – Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa;
  – Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi;
  -Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua
  -Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei…
  – Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.
  – Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară;
  – Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia;
  – Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege…
  (Evanghelia după Matei, Capitolul 23)

 49. Minciuni după minciuni, debitate de mincinoși. Bine spune cineva că așa de jos duc discuția unu-doi inși, că vor compromite publicația. Se vede că nu au nici curajul să semneze (vulgar, unul semnează invocând chiar sexul!). Se vede că personalitatea domnului Marga îi șochează și atunci crează toate minciunile,
  Nu am timp de mincinoși. Doar trei lucruri adaug: 1, nu ați putut contesta în vreun fel ce spune autorul. Minciunile nu au legătură cu subiectul. Nu sunt decât semn de incultură crasă. Ca să poți discuta ce spune un autor, trebuie citit, ceea ce mincinoșii nu fac. 2. „Șarpele” spune mai sus că Marga să-și pună articolul doar pe blogg. Da, într-adevăr,articolele autorului sunt de cel mai larg interes și sunt preluate rapid în țară și în afară. Se vede că falsificatorilor le este frică de anvergura autorului. Bine, însă, că există libertatea, chiar dacă nu place celor care mint; 3. pe lume orice om are o evoluție. Este bine și că evaluarea oamenilor o fac, în multe locuri din lume, cei responsabili și pricepuți. Numai impostorii mint ca să fie luați în seamă, căci nu au de a face cu evoluția. 3. ar fi bine ca cei doi impostori care întrețin cu minciuni aceste postări să fie la înălțimea a ce atacă: manuale alternative, sorosismul, creștinismul, organizația utc, responsabilități ministeriale, viața cuiva, comunismul etc. Dacă s-ar uita într-o oglindă, ar vedea că nici vorbă; doar niște eșuați care profită de șansa discuției căutând să-i aducă și pe alții la nivelul lor. Inșii care își fac iluzia că ceilalți sunt ca ei – doar inculți și josnici.

  • nu s-a semnat nimeni astfel, dar esti ramolit rau, se vede, si nu pricepi.
   Esti o lichea care minte cum respira, de aceea, pe metoda voastra comunista, a lozincii „dai in mine, dai in fabrici si uzine”, spui ca cine il „ataca” pe Marga (pe tine!?), ataca crestinismul.
   Iar Impostorul kaiser esti tu, la nivel national, Margarinule!
   Marga nu e crestinismul, ci impostura la ramolisment.
   Esti numai o vrajeala goala fara substanta. O carte veche, cu fals continut.

 50. Păcatul minciunii a intrat în acești inși care falsifică orice. Criticăm trecutul, dar asemenea inși dovedesc că poate fi ceva și mai jos. Este însă consolare că intelectuali cu pondere se apropie, cu cultură și grija specificului, de religie. Articolul Religia în zilele noastre le dovedește. Ca și cărțile domnului Marga, care sunt cunoscute, recunoscute și premiate. Papii Ioan Paul II și Benedikt XVI l-au distins. Fiindcă mai sus unul aduce în discuție, subliniez că în țară domnul Marga a primit cele mai înalte distincții bisericești și religioase: Crucea patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române (2011); „Friend of the Jewish Communities in Romania” Medal a Federației Comunităților Evreiești din România (2009);Crucea Transilvană a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului (2004); Medalia „Iuliu Hossu” a Episcopiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla (2000); Ordinul Crucea Sfântului Andrei – Episcopia Ortodoxă de Galaţi (2000). Ar fi bine să ne dăm seama de realitate. Bazaconii se pot spune despre oricine, la noi se spun din belșug.Dar competența, calibrul și, în fond, omul și opera contează și sunt durabile.

  • asta reprezinta insiruirea desarta a titluri si medalii

  • in stilul defunct comunist, al tatucului cu mari realizari, toate varate cu sila in ochii poporului. Esti dus, nene.

 51. Cultul personalității proprii la Marga, la Cluj, e identic cu înfierările ce se fac aici – sub diferite nume, ca în comunism – împotriva celor care îi dezvăluie trecutul murdar.
  Din 1993 până în 2004, Andrei Marga a fost la Cluj rectorul Universității Babeș-Bolyai. Pe urmă, pentru o perioadă de patru ani, el a devenit Președintele Consiliului Academic al Universității Babeș Bolyai, organism nou creat, special pentru el, fiind avid de putere şi poziţii. Era o funcție de compromis, fiindcă Legea Educației nu mai permitea rectorilor să conducă universitățile de stat pentru mai mult de două mandate succesive. După 2008, Andrei Marga a revenit în poziția executivă de rector, scaun pe care l-a ocupat până în 2012.
  În această perioadă, în revista internă a Universității aveau loc adevărate înfierări publice, după model maoist, a celor care nu erau de acord sau contestau politica de școlarizare, finanțările și deciziile rectorului Andrei Marga. Aceștia erau aduși în fața comunității academice a UBB, uneori chiar și cu fotografiile publicate, alături de detalii despre viața lor privată, pentru a li se știrbi prestigiul (de aceea vrea Marga şi aici, acum, nume, să poată să atace persoana).
  Pe la colțuri, comunitatea Universităţii BB îl botezase pe Andrei Marga „El Însuși”.
  Exemplu: Pe culoarul care duce înspre cabinetul rectorului, Universitatea BB a montat cronologic efigiile tuturor rectorilor care au condus cea mai mare universitate românească de-a lungul timpului. În 2011, deşi era încă în funcție, Marga s-a asigurat că portretul lui este deja tipărit și și-a montat plăcuța singur cu numele.
  Despre cultul personalității promovat de Andrei Marga în toate instituțiile pe care le-a condus, vorbește și faptul că, pe când se afla la MAE, site-ul ministerului publica toate interviurile acordate de ministru.
  Când a trecut politic în fruntea Institutului Cultural Român, informații despre mărețele sale realizări erau publicate permanent pe canalele de comunicare proprii și diseminate în presă prin comunicate ca acesta:
  „Ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Avigdor Lieberman, a adresat un mesaj de felicitare profesorului Andrei Marga pentru prezenţa la conducerea Institutului Cultural Român. Şeful diplomaţiei israeliene a amintit «semnificativa contribuţie la întărirea continuă a excelentelor relaţii dintre România şi Israel» adusă de Andrei Marga.”
  Se vede că obsesia de a fii binevăzut de evrei sau în Israel este la Marga o adevărată boală, crezând probabil că asta îi asigură „valoarea“ şi poziţie socială în România.
  (informaţii după articolul „Cariera și vorbele lui Andrei Marga, mereu în slujba partidului“ pe website pressone.ro)

  • Cuvânt duhovnicesc creştin despre această stare prezenta si la Andrei Marga:
   În acest stadiu al mândriei, păcatul nu-l chinuie, ci devine pentru el o deprindere. Starea lui sufletească este mohorâtă, lipsită de orice lumină, singurătatea lui e deplină – dar totodată are convingerea sinceră de corectitudinea căii sale și sentimentul deplinei siguranțe, în timp ce aripi negre îl poartă repede spre pierzare.
   Între o asemenea stare și nebunie deosebirea este măruntă.
   Mândrul maniac rămâne în această viață în stare de izolare deplină („întunericul dinafară”). Uitați-vă cum discută și cum poartă disputele: fie că nu aude deloc ceea ce i se spune, fie că aude doar ceea ce coincide cu părerile lui; iar dacă i se spune ceva nepotrivit cu părerile lui, se supără ca și cum ar fi fost jignit personal, devine batjocoritor și neagă cu înverșunare. La cei din jur vede doar însușirile pe care el însuși le atribuie în mod arbitrar, așa că, și atunci când laudă, este tot mândru, închis în sine, inabordabil pentru cel obiectiv.
   Fiind două dintre formele cele mai răspândite de boală psihică – mania grandorii și mania persecuției – decurg în mod direct din „autoaprecierea sporită” și sunt absolut de neconceput la drept credincioşi, la cei smeriți, simpli, care nu pun întruna în prim plan propriul eu.
   De altfel, și psihiatrii consideră că la paranoia duc, în primul rând, sentimentul exacerbat al propriei personalități iar sfântul Ioan Scărarul spunea că „Mândria este sărăcia cea mai de pe urmă (extremă) a sufletului”, ducând la moartea sufletului, care premerge morții trupești, fiind gheena încă din timpul vieții.
   (după o valoroasă carte de duhovnicie creştin-ortodoxă, aflătă în circulaţie, dar care nu a căutat să se impună în media de ziua Învierii lui Iisus Hristos)

 52. Instanţa Curţii de Apel Bucureşti (Sentinţa NR. 2226), analizând documentele aflate la dosar, a constatat şi a reţinut următoarele:

  – “Prin urmare, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor pentru atribuirea de colaborator, în baza legislaţiei în vigoare la acest moment, Curtea reţine că este necontestat faptul că intervenientul a fost recrutat ca informator în august 1977 cu numele conspirativ „Horia”, la dosar regăsindu-se note semnate cu acest nume, dar şi note informative din perioada 1986-1987 semnate cu numele „Mureşan” (M.A.), care a fost identificat ca aparţinând tot intervenientului Marga Andrei ” (pagina 4 şi 5).

  • căci nu putea fi altfel informator, deoarece Securitatea evita ca informatori pe membrii Partidului Comunist, cum era Marga încă din adolescenţă.
   CNSAS a recunoscut până la urmă că Marga „a colaborat voluntar cu organele de represiune“, fiind şi un obedient om de partid pentru a urca pe treptele nomenclaturii.
   Cele trei nume cunoscute până acum cu care a semnat notele informative sunt „Horia”,
   „Mureșan“ şi „M.A.“ (iniţialele de la Marga Andrei).

 53. Inpolitics 1
  Cotidianul 0

 54. Nu-i puteți lua valoarea eminentă și opera, teoretică și de lider, a lui Marga. Nu ați fost capabili să contraziceți o frază din ce a spus sau făcut Marga. Realizările lui vă depășesc cu mult. Depășesc și priceperea voastră.Și atunci mințiți și măsluiți, că doar asta puteți. Mai sus Directorul v-a arătat că nu există nimic din ce ziceți, Dacă vezi mintea lui Costel Sîrbu la lucru, este clar cu ce avem de a face. Nici măcar nu este coerentă. Pe lîngă faptul că în facultatea noastră aproape nu e unul pe care să nu-l fi făcut securist. După ce el se lăuda, și înainte și după 1989, cu legăturile cu aceia. Arhivele instituțiilor centrale sunt pline cu memoriile lui de turnare a unuia sau altuia. Pe profesorul său l-a făcut securist, pe Silberg, după ce Senatul UBB i-a respins candidatura la profesor, l-a dat în judecată, pe Dumitrescu, pe alți chimiști. Ecce homo. Ce să te aștepți de la asemenea ins?

  • Şi ceea ce crede Marga că are, nu e al lui, căci nu e de la el.
   Iar ceea ce aveţi voi (la cap) sunt numai secreţiile margarinei din dosul gândirii.
   Umplutură a pământului, fără rost şi fără folos pentru semeni, ci doar pentru voi, fariseii.

 55. Denuțătorul fostului ministru a povestit cum a fost mituit cu o funcţie de către Andrei Marga, ca să nu-i mai cerceteze trecutul. „Marga a fost foarte activ. Mențiunea că are trei nume de cod este semnificativă. Eu am avut şansa să ajung la colonelul de securitate Muşuroaie Gheorghe, care a decedat. Acest colonel a răspuns de învăţământ după care a ajuns şeful Securităţii din Bistriţa şi Revoluţia l-a prins ca şef al Securităţii Oradea”, a relatat Costel Sârbu. El a adăugat că de Marga s-au ocupat doi ofiţeri de securitate din Cluj: Constantin Banciu şi Ermelai Averian. „Colonelul Mușuroaie ne-a mai spus că Marga nu numai că dădea informații, dar el avea o plăcere deosebită să scrie note informative”, a dezvăluit profesorul.
  Sârbu a adăugat că Marga a semnat mai multe dosare de informator și că a fost, întâi, agent al unui serviciu străin şi apoi a devenit colaborator. „Ştiu asta de la colonelul Muşuroaie Gheorghe”, a precizat profesorul. „La Facultatea de Chimie am un coleg, Emil Cordoş, pe care l-am deconspirat. I-am dus lui Marga un memoriu, era un document din care rezulta că acest Cordoş se ocupa de racolarea studenţilor. Atunci Andrei Marga mi-a spus: «Domnul coleg, știți cum a fost…, și eu a trebuit să colaborez»”.
  (EvZ, articolul:
  Andrei Marga a recunoscut! „Domnul coleg, ştiţi cum a fost…, şi eu a trebuit să colaborez”)

 56. Spre stiinta:
  Stanford University, USA, together with the publishing house Elsevier and SciTech Strategies, has created a ranking of 2% of the best scientists in the world (World’s Top 2% Scientists List of Stanford University). It contains 159,648 names, including also Romanian scientific institutions./vezi lista atasata

  The database was created to provide updated analyses and a publicly available database of 100,000 top Scientists that provide standardized information on citations, h-index(an index to measure an individual’s scientific research output), co-authorship-adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions, and a composite indicator. Such citation metric provides a basis to measure and reflect the impact of a published journal.
  Pentru eventuale comparatii/statistici, aveti mai jos situatia de la UBB/2021:

  Lista STANFORD/UBB

  1. Astilean, Simion, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Optoelectronics & Photonics
  2. Baricz, Árpád, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/General Mathematics
  3. Burzo, E., Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Applied Physics
  4. Cormos, Calin Cristian, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Energy
  5. Diudea, Mircea Vasile, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/General Mathematics
  6. Haiduc, Ionel, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Inorganic & Nuclear Chemistry
  7. Pop, Ioan, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Mechanical Engineering & Transports
  8. Sârbu, Costel, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Analytical Chemistry
  9. Silaghi-Dumitrescu, Radu, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca/Inorganic & Nuclear Chemistry

 57. Vorba vine – ce legătură au toate aceste bîrfe cu religia? „Denunțătorii” pot minți și mulți mint din greu. Aici, iarăși minciuni a la Costel Sîrbu! Insul ne ține de vorbă mințind cum vorbește! Domnul Marga nu a avut vreodată confesiuni cu insul, căci, nu l-a cunoscut, Devenit rector, domnul Marga era prevenit de către mulți chimiști de mizeria insului. Dînsul fusese înainte decan, coleg cu decanul Cordoș, profesorul lui Sîrbu, care a spus public cu ce se ocupă Sîrbu. Cordoș fusese confruntat cu turnătoriile acestuia din urmă la adresa chimiștilor de vază. Nimeni nu voia să-l facă profesor, iar Sîrbu se răzbuna cu arma timpului – acuzarea de securism sau comunism. Nu făcea Marga, oricum foarte preocupat de reforme și sobru în exercițiul funcției, confesiuni unui ins ca Sîrbu! Într-un efort de a pacifica Chimia,prorectorul Agachi l-a adus pe Sîrbu să-i încredințeze un rol administrativ. Rectorul nu a avut vreodată vreo discuție cu Sîrbu și, cu atît mai puțin confesiuni. Marga nu-l lua în seamă, socotindu-l în afara normalului. După ce Marga i-a apărat pe chimiștii de vîrf, dar a plecat apoi, în 2012, din țară, Sîrbu a spus și spune minciuni, ca să-și completeze răzbunările pentru mediocritate. Din cînd în cînd găsește fraieri ce-l iau în seamă. Asta-i tot.

  • Alta decat foamea disperata de vizibiltate si de bani pe carti a batranului marxist?

 58. Costel Sîrbu își publică ierarhii UBB în care stă cum stă. Dar să fim lucizi și serioși. E doar ierarhie a celor care trimit lucrări și publică isi. Ierarhia profesională e cu totul alta. De pildă, ce poți spune cînd ce fac chimiștii din listă este paralel cu prăbușirea industriei chimice autohtone? Ne irosim timpul cu prostii de savanți de provincie. Ca să fii personalitate este nevoie de profesionalism, cultură, viziune, rectitudine, Falsurile, meschinăria și minciuna nu țin decît la fraieri.

  • Prapad si impostura!

 59. Biete loaze fără cultură! Marx se studiază în SUA, Franța, Germania, Anglia, China, Rusia la cele mai puternice universități.În alte țări, la fel. Ignorarea lui Marx este o pierdere. Clișeu penibil de mediocri la Dunăre și Carpați! Nici Andrei Marga nu a rămas vreodată în linia lui Marx , căci a avut ideile sale. Contactul cu Habermas și Heidegger se pare că a fost pentru el decisiv. Dar să-l ignori pe Marx nu e virtute, proștilor, ci o simplă eroare, din ignoranță și suficiență. Cine are curajul să înfrunte condiția oamenilor sărmani, care susțin lumea de azi?

  • Cine-l ignoră pe Diavol? Răşuceşti aiurea vorbe, vorbind singur, de fapt, cu presupunerile tale incoerente despre alţii. Nici pe Marx (tatăl vostru spiritual) nici pe diavol (tatăl vostru spiritual nr.2, ca la gay) nu-i ignoră nimeni. Voi, însă, le staţi la picioare, fiindu-vă părinţii de la care sugeţi laptele greţei.
   Poate tu eşti cel mediocru şi poate chiar prost, cel puţin din punctul de vedere al altora.
   Faptul că faci caca maca tot timpul pe aici, nu te face mai capabil şi mai deştept, ci doar îţi etalează fudulia de prost care se crede neapărat mai bun ca altul si dovedind suficienţă intelectuală cu asta.
   Plimbă vaca, grăjdare isteric!

  • Numai de grija „oamenilor sărmani, care susțin lumea de azi” nu mai poate sclifositul si arogantul de Marga si cu margarinii lui.

   • cand da pe cineva in judecata cere sume uriase ca despagubiri

 60. Mă distrează cît de lesne se minte, în loc să se discute subiectul: religia în zilele noastre. Unu- doi impostori fac tapaj și se stă la inepțiile lor! Trist, plin de umor datorat unor proști ce se agită în fața a ceea ce nu vor atinge niciodată: valoarea și integritatea unei personalități.

  • Ce te mai distreeezi ! „Hă hăăă hăăă hă”.
   Dar parcă nu e râsul tău, licheao. Sau esti prost? Ţi-a murit la intrare şi râzi a prost?
   Pârţâgarilor de cacao cu Margarina la dos.

  • Du-te la spital, poate-ţi fac ăia ceva la tristeţea ta veselo-distractivă de dezaxat.
   „Valoarea și integritatea“ voastră e ceea ce zice Marga mereu de ceilalţi:
   Pârţâgărie pe băţ! Nu aşa îi descrie Marga pe blog pe antipatizaţii lui?
   Dar Marga antipatizează tot, de fapt, in jurul lui. Antipaticilor!

 61. Nivel de universitar delator. Văzând ce spune acest nevolnic Costel Sîrbu nu se poate să nu-mi amintesc că era cunoscut cu ce se ocupa înainte de revoluție. Era în anturajul unui colonel de securitate, M, și al altor ofițeri. Colonelul a și urlat când, după 1989, senatul UBB i-a respins, cu 5 voturi pentru și 65 voturi contra (ca la nimeni proporția!), emulul ce candida la profesură. Nu numai chimiștii știau despre cine este vorba. Mircea Miclea, atunci cancelar al ubb i-a și comunicat lui Sîrbu neperformanța.Acesta s-a apucat de mințit. Pînă atunci, lingușeală sadea. Supărător că ajung la cuvînt delatori.

  • pe oricine spune adevarul. Iese jigodismul din filozofii rahatului.
   Astia au condus tara cand s-a instrainat aproape toata economia pe nimic, 1996-2001, la rapt total, si s-au pus bazele alienarii nationale, doar ca sa se umfle ei personal, ca Marga.

 62. Ubb rectorul Marga și echipele lui au dus-o la cea mai mare dezvoltare în istorie. Universitatea conta în lume și la oamenii care cunosc.Și acum se trăiește din prestațiile de atunci. O știe o lume întreagă. Așa că mai ușor cu valorile! Doar refuzații și netrebnicii vorbesc prostii. Informați-vă și apoi spuneți-vă păsul. Așa se poate spune că ignoranții sunt mari savanți.

  • la ce lingai comunisti cu limbi de lemn sunteti si il gadilati cu ele la krrrrrrrr.
   Pupincurim securist!
   S-a orinentat si dupa Mare Rotatie a cadrelor din ’89, dar era croit perfect de „cel mai iubit fiu al poporului”.
   Acum e drept ca multe din limbile cu care e lins in public vin chiar de la el, caci e un soparloi cu limba lunga, de cameleon, si o da si dupa copac.

 63. Corect, să-ți pierzi vremea ca rector cu indivizi ca Sîrbu ar fi fost și nedemn și nejustificat. Rectorul Marga știu concepe programe, a știut cum să facă o instituție de valoare internațională și a știu să discute cu oameni. Cu alții nu-și perdea timpul. Sunt multe realizări în premieră istorică în acel rectorat. De pildă, în 2003 la ubb se reunea conferința continentală a rectorilor. Dînsul a fost cel mai ales rector român în instituții internaționale. Cei care l-au ales știau valoarea oamenilor.

  • „Rectorul Marga știu concepe programe”? Mars la scoala primara, universitarilor!
   A fost „cel mai ales rector român” pentru ca era uns cu alifie de securist.

 64. Cînd ești nimeni în drum îți scapă și cîte un adevăr, fără să vrei. Observ amuzat cum tot felul de zerouri, în loc să-l contrazică pe domnul Marga, în excepționalul său articol – cultivat și profund -despre religie, se agață de ciorapi. Pe mine nu mă interesază ciorapii, dar observ consternat care este miza. O și spune acel nimeni în drum – ca Marga să publice doar pe bloggul lui! Asta-i miză? Oameni buni, vă este frică de adevăr? Marga este om și poate greși. Dar să-ți țină gura? Cine poate lua cuiva drepturi? Numai niște proști încearcă. Deocamdată, har domnului, Marga este în forma în care îl știm (eu nu-l cunosc personal!) și dă analize ale României actuale ce ar trebui să trezească. În 2005 a predat la Munchen și Viena, ca profesor invitat, Cotitura culturală, prima analiză coerentă a tranziției, cartea cunoscută. A dat apoi multe, fiecare o noutate.Știu doar Societatea nesigură (2016), Ordinea viitoare a lumii (2017), Statul actual (2021), recent Soarta democrației (2022). Informat la zi, conceptual, solid în analiză – cine îl concurează pe Marga? Vrem mai mult, dar să fim fiecare capabil. Că se aduc acum și rable universitare cu eșecuri cunoscute să discute este doar semn de primitivism. Nu are țara destule și cu totul alte probleme?

 65. Ce faci, mosule? Esti sosia lui Marga? Tot securist? Tot nomenclaturist?
  Tot carierist rapace, alunecos si mincinos
  Hai zi ca esti Marga si nu te mai da dupa copac.
  Cum e sa-ti simti singur dosul cu buzele?
  Multe din expresiile tale de pe blogul personal, cu care ii hulesti pe altii intruna, apar si aici, nu?

 66. Minciunile, fiind mai ușoare, umplu vizibil capete. Unii netrebnici cred că personalități reale au făcut carieră precum ei, prin securism. Mai sus unul o și spune, crezînd că și alții ar fi ca el.
  Cine a fost însă ales, precum profesorul Andrei Marga, nu putea fi ales decît pe merite personale, capacități și contribuții. Să fii numit consultant la Vatican, Beijing, Berlin, Budapesta, Viena ține de valoare. Tot de valoare ține primirea în academii germane, desemnarea în redacții de mari reviste (Sao Paolo, Budapesta etc.), alegerea ca vicepreședinte al conferinței Mondiale a Educației (Paris), desemnarea ca speaker principal la Conferința Mondială a Băncii Mondiale (Washington DC), alegerea ca președinte al Conferinței universităților danubiene (Viena), alegerea în conducerea europeană a universităților (Bruxelles, Bologna), în conducerea universității ONU. Și altele. S-a spus bine că domnul Marga a fost cel mai ales rector român de pînă acum în organisme internaționale. Profesional, dînsul a susținut conferințe în peste cincizeci de universități și centre, începînd cu Harvard, Chicago, Washington dc, Ierusalim, Paris etc.Probe nete ale valorii dovedite!

 67. Astfel, deşi la postarea «Caraghioslâcuri» de pe site-ul personal, Marga începe să relateze la persoana a I-a, sfârşeste prin a vorbi despre sine ca despre altul, ceea ce pare să fie o deformare de la prea multele postări elogiative pe care şi le face singur pe Internet sub diverse nume de acoperire.
  Iată, ca dovadă, cum vorbeşte la «Caraghioslâcuri», vorbind brusv despre sine ca despre altul:
  «Nu m-am interesat vreodată de Cnsas din motivul simplu că nu aveam de ce. Nu am fost nici informator și nici colaborator al fostei Securități, nici al Securității de azi, încât nu a avut de ce să mă preocupe subiectul. Nu m-a interesat nici ce scrie Wikipedia…
  Știind asta, domnul Andrei Marga a refuzat să dea importanță acestei „creații”, așteptînd cu încredere stabilirea adevărului. Pe bloggul său (andreimarga.eu) a dat la timp lămuririle. A spus mereu că dînsul are suficient de mult de lucru încît să nu-și piardă timpul cu ce fac neisprăviții.»
  ~
  Să aibă probleme cu chestia asta Andei Marga?
  Căci atunci când Băsescu era preşedinte iar Marga ministru de Externe, Băsescu a spus public că Marga e nebun, că nu se poate discuta nimic cu el. Că Marga ce spune la o întâlnire, la următoarea întâlnire oficială nu mai ştie şi apare ca din alt film, de parcă nu spusese anterior altceva.

  • Mai mult Nebun sau mai mult Diversionist?

 68. Totuși, discuția ar trebui să fie despre Religie, cum spune articolul. Avem însă continue minciuni de simpli băsiști, cum se demască tot mai bine. Infantili și ridicoli, nu au putut decît bîrfi, Pe cît se vede, nu au altceva de spus decît invenții bolnave de prostie și prost gust. Acesta este nivelul? Pierdere de vreme cu neosecuriști.

  • Ne stim bine drepturile
   Jos cenzura!
   Actiunile voastre ne alimenteaza ura…

   CHELOO:
   Romania intra-n Europa doar cu numele
   Promisiuni, minciuni, omisiuni, presiuni,
   Televiziuni, sanctiuni, show time la romani
   Noi nu dam bani la buget sa ne cenzurati
   ….
   Asta nu e o politica, e direct eroare
   Oare emigrand in masa gasim o rezolvare
   ~
   OMBLADON:
   Cei care gandesc altfel decat sistemul sunt pusi la perete
   Redusi la tacere prin cenzura fara regrete
   Multe sanctiuni, toate decizii luate, incorecte
   Toti care au ceva de spus sunt pusi la perete…
   Emisiuni interzise din diverse interese
   Ziaristi cu mainile legate sau rupte
   De niste minti corupte
   Oamenii de radio vizati au simtit efectul
   In cativa ani au ajuns sa-si numere banii cu magnetu’
   V-ati dat dreptul sa amendati dupa bunul plac
   Care sunt adevaratele criterii de care tineti cont, de fapt?
   Comunismul a murit dar spiritul a ramas in tara
   Ne indreptam cu pasi mari spre o parodie nationala
   Cu piciorul in gat pus nu ne lasam luati de val
   O sa sustinem concertele pe scene amplasate ilegal
   (Parazitii)

 69. Bine zis, minciunile și vulgaritățile neobăsiștilor duc România mai jos și decât comunismul. Penibilă adunătură de inși rudimentari, care au înțeles din libertate, ca și băsescu, doar că pot minți, ataca persoane și înjura.

  • ce vrajeala cleioasa ai in tine!
   Marga e cel care injura ca apucatul!
   Nu se vede ce invective varsa pe blogul lui si aici sub acoperire?
   Ce va mai place sa ciripiti, securoilor!
   Penibilii care striga „penibilii”, hotii care striga „hotii” si mincinosii care striga „mincinosii”, in ciuda tututor probelor si faptelor demonstrate din trecutul lui Marga.

 70. Nu sunteți capabili să contraziceți ceva din ce spune un autor și-l atacați la călcîie. El rămîne tot acolo unde îl recomandă valoarea și opera lui. Nu le puteți atinge vreodată. Așa că rămîne ce v-am spus, adunătură neobăsistă. Deșertați minciuni la articole despre Religie. Minciuna și vulgaritatea voastră s-au mai încercat. Se știe unde au dus. Nu-mi bat capul și nu-mi pierd timpul cu mincinoși, cum se zice, la prima natură. Se vede de la cine veniți și-mi repugnă. Ca oricărui român preocupat de țara lui!

 71. Istoria îi va rezerva lui Marga poziţia de nomenclaturist comunist şi turnător la Securitate, ca şi de cel care a introdus manualele batjocoririi istoriei românilor. Acum e încă protejat de milă, că nu mai are mult, şi că încă mai folositor securoilor.
  Ca „opera” se va reţine slugărnicia lui pupincuristă faţă de iudaism.
  Ce, e vreun Blaga? Nu eşti Blaga doar pentru că te-ai aşezat cu curul de elefant pe locurile pe unde a fost adevăratul filozof român.
  Marga e doar un epigon al Școlii de la Frankfurt, cu „operă” sub-mediocră, de redactor de idei.
  P.S.: „Cititor”-ciripitor, tu scrii cu î din i (nu cu â din a) exact ca Andrei Marga pe blogul lui, încremenit în grafia ocupaţiei sovietice.
  Iar „Nu-mi bat capul și nu-mi pierd timpul cu mincinoși”, cum spui aici, mai sus, este iarăşi o propoziţie de pe blogul lui Marga.
  Din ăştia îmi eşti, moşule?

 72. Acești nimeni în drum, cum bine s-a spus și se vede fără tăgadă mai sus, în tot ce au zis, vulgar fără analog în lumea civilizată (poate hitlereii erau la fel, în provincie!), nu numai că habar nu au de subiecte, nu doar că fac delațiuni, nu doar că mint. E prea puțin zis. Dar arată și că nu știu nici ce înseamnă un fapt, nici în ce constă o probă, o demonstrație. Bat miriștea cu suficiența prostului și se cred altceva decît servitori mediocri de cauze putrede. Are dreptate Cititor! Adunătura – știu că pot fi în fapt doi declasați – nu merită decît dispreț. Să nu ne pierdem, într-adevăr, timpul cu ei. Din minciuni nu are cum ieși decît nimicul. Să nu fim părtași la așa ceva.

  • de te perpelesti atata, lighioana cu o mie de fete?

 73. CNSAS / Adeverinţa nr. 2914/06.22.2012:
  „MARGA Andrei „nu a fost agent sau colaborator al Securităţii ca poliţie politică”… [în conformitate cu definiţia dată acestei colaborări de lege, dar] a fost identificat şi studiat dosarul fond informativ nr. I 264537 (cotă C.N.S.A.S.) – titular V. M., dosar în care se regăseşte un document fără titlu (cu conţinut de plan de măsuri), datat 09.03.1977, redactat de un ofiţer din cadrul Inspectoratul Judeţean Cluj, Serviciul III, care menţionează: „in luna august a.c., a fost recrutat ca informator legătura lui WERNER, MARGA Andrei, fost bursier Humboldt, care urmează a primi sarcini concrete pe Iângă obiectiv”.
  Coroborând informaţiile şi comparând documentele din dosarul 1 264537 (cotă C.N.S.A.S.) cu cele cuprinse în dosarele aI căror titular este MARGA Andrei, nr. I 245 (cotă C.N.S.A.S.) şi nr. A 113156 (Dosar de Paşapoarte), rezultă faptul că în perioada 1977-1978 domnia sa a redactat olograf note informative pe care le-a semnat cu numele conspirativ „HORIA”; în dosarele citate mai sus, nu există un Angajament semnat de către titular. Identificarea sursei „HORIA” în persoana domnului MARGA Andrei, fost bursier în R,F.G., redactor şef al publicaţiei Napoca Universitară, mensual….
  ~
  Și aşa mai departe (vedeţi pe site-ul CNSAS restul), Marga a turnat tot timpul la Securitate.
  Iar aceasta Adeverinţă, în care se detaliază cum şi-a turnat cunoştinţele, este Adeverinţa pe care Marga o invocă tot timpul ca să spună că are Adeverinţă de la CNSAS că nu a fost „colaborator al Securităţii“, doar pentru că nu a făcut CNSAS şi această încadrare din cauza unor rigori legislative (sau poate pentru că atunci, în 2012, el era ministru, la putere, deci), deşi CNSAS relatează detaliat turnătoriile lui Marga.
  Dar rezultă clar din document că MARGA ANDREI A FOST TURNǍTOR la Securitate.
  Şi tot el spune acum mincinos că cine arată asta este „mincinos“

  • Dar asta include şi situaţia că Securitatea la constrâns din anumite motive, cum ar fi aceea afirmată în instanţă, că a fost prins ca spion al unei puteri străine.
   Această Adeverinţă de la CNSAS, care îl arată totuşi ca turnător, e una „favorabilă“ lui Marga (era ministru sau demnitar în 2012, când i-a fost eliberată), care o invocă şi se apără cu ea, deşi îl inculpă cel puţin moral.
   Adeverinţa e postata de CNSAS la:
   http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/10407827/1/2914-marga-andrei.pdf

   • In mai multe cazuri s-a aflat peste o vreme ca mai exista ceva la arhive care nu fusese transmis la CNSAS.

 74. şi ar fi fost prins de Securitate ca spion?
  Aceasta e întrebarea nerostită încă şi foarte importantă.
  După 1989, Marga a fost şantaşabil de un serviciu secret străin?
  În prezent este vulnerabil?

 75. Minciuni, minciuni, minciuni pentru copii! Creații de minte bolnavă cunoscută de prin subsoluri. Dar și bolnavii sunt printre noi, ce să facem! CNSASul băsist a spus repetat că domnul Marga nu a fost colaborator al Securității și nici parte a ei. S-a căutat, în fel și chip, fie și furându-se scrisori, să se obțină în 2014 mai mult: Dar nu a ieșit. Cît timp Marga nu-l oprise, ca ministru de externe, conform hotărîrii Parlamentului, pe Băsescu să meargă la Bruxelles în locul primului ministru, totul era normal. Apoi, răfuiala băsistă. Asta-i tot. Nici vorbă de turnat. Povești de anormali! „Horia” s-a dovedit a fi cineva care călătorea înainte de 1989 la congrese de istorie la Atena, Sofia, etc. Or, Andrei Marga nu a călătorit înainte de 1991 în sudul Dunării!
  Aici ar fi de discutat un articol formidabil – Religia în zilele noastre. Presupunînd că cineva a turnat cândva, care-i problema? Turnătorii de azi sunt mai buni? Devin ei valori că toarnă acum? Îl salvează pe părintele lor, colaborator dovedit, ce se vede că este ținta turnătorilor de azi? Ce are de a face asta cu opera civică, profesională a unei personalități? Cu articolul la subsolul căruia ne aflăm? Nimic, absolut nimic, mai ales că totul este un fals ordinar pentru a deturna oamenii de la ceea ce trăiesc acum. Și o mascare a neputinței unor neisprăviți prin atacarea unor personalități cu operă solidă. Numai că este un atac, cum cineva bine a spus, la plachiuri. Omul de calibru este însă sus, mult mai sus de ce cred cîțiva neisprăviții.

  • Tocmai behăişi împotriva raţiunii şi a documentelor prezentate sau publice.
   Cu cât vă daţi a fi mai „sus“, cu atât sunteţi mai jos şi mai nimicuri.
   Cei ce se pretind (vă pretindeţi) „elite“ sunt (sunteţi) gunoiul societăţii de cele mai multe ori. Aroganţă, mândrie şi prostie. Hoţii care strigă „hoţii“!

  • Ce smecher te crezi si esti doar o pramatie murdara. De esti avocat, esti din aia de interlopi si criminali. Se vede.

  • Ba ca n-a turnat Marga, ba ca daca a turnat, ce conteaza!?
   Ca vorbele voastre de serpi prin instante, cu care sa inselati si judecatorii.

  • Nişte masoni de doi bani, “avocaţi ai diavolului“ care cred că intelectualismele şi sofismele lor searbăde pot da la o parte duhul viu al creştinilor
   Sunteti bolnavi de atentie la ora 3 noaptea, sau e dementul de serviciu cunoscut pe aici ca posteaza noaptea din crizele lui delirante.

 76. Bolnavii mintali, cu poveștile lor debitate de n-ori, de la Cotidianul, au emigrat la Inpolitics. Vor să-i infecteze pe aceștia. Mare realizare! Nu ar fi normală revenirea prin oameni normali la normalitate?

  • Sunt si la Cotidianul comentatori cu spirit civic? Asa meritati, parsiveniilor !
   „Normalitatea” voastra e ca voi sa inselati in permanenta si sa prosperati, in timp ce ceilalti sunt prostiti de hiene, vulpi si lupi ca voi?

 77. Spiritul civic înseamnă să te pronunți în chestiuni în care te pricepi. Aici vezi cum doi inși bălăcăresc autori și personalități (Iorga, Marga, Pleșu etc.) fără să aibă habar de religie, de filosofie, de politică, de universitate, de starea altor lucruri. În ce scriu se vede ignoranța crasă și vulgaritatea.
  Asta cu masonii, care ar afecta paștele ortodox, este de la legionarii de cătun. M-am uitat din nou în articolul Religia în ziele noastre – este articol ortodox, autorul fiind și un discipol în materie al arhiepiscopului Bartolomeu și decorat multiplu de Biserica Ortdodoxă.
  Treaba cu Băsescu arată clar doar proveniența inșilor.
  Aspirația inșilor este să oprească autorul să publice. Cei doi postaci o și spun.O aspirație ce ține de alt regim decît de cel cu libertăți. Cineva a amintit hitlereii – da, ei făceau la fel, poate ceva mai stăpîni pe subiecte. Inșii n-au putut formula nici o minimă obiecție la ce spune articolul, autorul.
  Inșii nu știu discuta decît primitiv. Ei încep cu falsuri, cu minciuni și cu bîrfa. Nu așa începe o discuție între oameni normali. Orice chestiune se poata trata rațional. Dar fiecare persoană are drept la opțiune politică. Ce fac acești postaci este o mobilizare penibilă de bîrfe invocînd tot felul de fapte care nu au existat și o justiție ce se știe cum a slujit răfuieli, Oricum, nu-i căderea lor să stabilească adevărul. Nu are nimeni de dat examen cu ei. Inșii încalcă legea. Oricare cetățean are dreptul la viață personală și activitate.
  Mai trebuie văzută – o spun cu jenă și delicatețe – starea de sănătate. Inșii, după toate indiciile, repetă ceea ce fac pe unde trec. S-ar putea să fie un grupuscul exploatat de cineva sau altcineva, dar cu probleme de sănătate. Nu are rost să se infecteze ziarele cu așa ceva.
  Îi derajează vîrsta cuiva? N-au decît, cum se zice, decît să facă astfel încît ei să nu ajungă la acea vîrstă.
  O discuție de acest nivel dăunează oricui. Am urmărit-o, dar este penibilă și nu-mi propun să revin asupra ei. Doar din civism mi-am spus părerea.

  • „maca-maca, caca-caca”. Pledoaria prostiei suficiente.
   Marsavia minciunii imbracata in „civism”l.

 78. Diavolul care se prezintă ca înger de lumină.
  Grup mafiotico-politic care vrea să dea lovitura în 2024,
  calculând lansarea prin Marga de paştele ortodox 2023
  cu „marele articol“ dibaci răspândit pe tot Internetul
  şi în toată media.
  Securoi plini de puroi,
  Hămesiţi la euroi.
  Stăpânii care vor să se impună,
  Dar se simt lezaţi dacă nu sunt adulaţi.
  Îi „discriminează“ orice în afară de laudele aşteptate.
  Nu publică în reviste de specialitate, de filozofie ori teologice,
  Ci vin în agora publică să ceară ascultare şi supunere.
  Care murmură, primeşte apostrofarea Ceauşească-i:
  „Staţi liniştiţi la locurile voastre“
  şi aplaudaţi-ne, că „suntem lumina voastră“ (şi stăpânii).

  Iese la bătaie Marga (cu grupusculul de campanie şi de interese de camarilă din spatele lui) cu tot felul de truisme şi sofisme intelectualiste, doar-doar or miza pe el ceva partiduleţe pentru a-i susţine o aventură politică în 2024, dar mai mult de ce a fost nu va mai fi, căci n-au uitat românii că acest oportunist, traseist, turnător, spion şi sorosist este unul dintre groparii învăţământului românesc şi un ministru de Externe penibil?
  Ideal i-ar fi să înşele AUR sau pe Diana Șoşoacă, dar a murit memoria românilor? O să poată să cumpere Marga şi camarila toată media, pentru ca această să închidă cu totul ochii la faptele lui trecute?
  Oricum se vrea la toate câştigurile. Măcar, pe moment, nişte bani pe cărţi. Căci la fiecare ieşire şi le promovează spre a fi cumpărate, deşi are venituri lunare de mii de euro. Dar a rămas rapace ca în tinereţea de carierist comunist.

 79. «Cele câteva fraze, altfel banale, spuse şi de alţii în ultimul an, ale profesorului Andrei Marga în legătură cu „graniţele nefireşti” în care se găseşte Ucraina lui Volodimir Zelenski au produs un adevărat cutremur. Atât în România, cât şi în Ucraina şi în Rusia. Şi chiar în Occident. Dar observaţiile lui Andrei Marga nici măcar nu au fost complete, a pierdut din vedere alte teritorii româneşti răpite de sovietici, Hotinul, Herţa şi cele trei judeţe din Basarabia istorică (Bugeacul), cu Ismail, Cetatea Albă, Chilia Nouă, Reni, Bolgrad, Arciz, Tatarbunar. Ca şi cele 13 sate româneşti din Transcarpatia (50-60 000 de români) şi cei peste 2 000 de volohi din vestul Ucrainei, dintre care 1 200 de copii.
  A fost sau nu dinainte pregătită întrebarea pusă filosofului Andrei Marga la târgul de carte de la Alba Iulia ? Este cineva în spatele fostului ministru al Educaţiei, ministru de Externe, rector al UBB Cluj-Napoca şi fost preşedinte ICR ? ………..
  ……………
  Vladimir Tismăneanu (de la Washington), Teodor Baconschi, Adrian Cioroianu (foşti miniştri de Externe şi ei) şi destui alţii au sărit ca arşi : „Marga Calorifer” e agentul Rusiei! (Vladimir Tismăneanu)
  Cine are dreptate ? Oricât de neplăcut ar fi să o recunoaştem, ceva dreptate are şi „cominternistul” Vladimir Tismăneanu. În actuala configuraţie geopolitică, cu SUA partener strategic al României, Andrei Marga nu are nici o şansă să devină preşedinte. Dar dacă se schimbă configuraţia ? Dacă Bucureştiul va intra în zona de influenţă a Moscovei, Andrei Marga poate deveni preşedinte……….
  De ce a interesat atât de mult declaraţia lui Andrei Marga de la târgul de carte de la Alba Iulia, mai ales în Rusia şi în Ucraina? E foarte simplu : această declaraţie conţinea implicit ideea că Ucraina a pierdut sau, oricum, va pierde războiul cu Rusia…“
  https://inpolitics.ro/se-schimba-granitele_1838079981.html
  Aceasta e cartea jucată de Marga şi, politruc bătrân, ştia că câştigă oricum. Cel puţin să-şi facă imagine, căci era uitat de marele public, şi să-şi vândă cărţile, fapt care îl obsedează, căci şi le promovează cu obstinaţie, ceea ce îl arată şi avar şi lacom, căci nu pune cărţile la liber şi sunt puţin români care să aibă atâţia bani câţi are Andrei Marga.

 80. Cu marea lui „reformă“ a învăţământului, pe când era ministru, individul ăsta, Marga, nomenclaturistul marxist, a distrus sistemul românesc de învăţământ prin închiderea şcolilor de meserii şi a unei părţi a liceelor profesionale…
  De aceea tinerii români nu mai cunosc azi o meserie „brăţară de aur“, şi nu ştiu ce să facă cu adevărat nici în străinătate, unde sunt nevoiţi să caute de muncă.
  Acum o da cu religia, ca marxismul l-a rezolvat. Cameleon viclean.

  • nu doar adio liceu.
   Astfel prin reforma Marga s-au depopularizat scolile profesionale, de meseriasi, caci acestea erau o alternativa pentru cei mai putin pregatiti, in timp ce ceilalti mergeau la licee.
   Sursa:
   „Examenul de capacitate – punct important in Reforma Marga”
   articol pe BZI din 23 feb. 1999

 81. Privesc acest spectacol de mințire, ignoranță și vulgaritate cu senzații duble. Mă așteptam la el, căci domnul Marga spune lucrurilor de care se ocupă pe nume, fără ipocrizia curentă, iar oponenții său sunt primitivi. Nu au putut contra nimic din ce spune dînsul nici aici, în chestiunea Religiei. Dar se zbat ca orice ignorant vehement. Mint la tot pasul, dar asta pot. Nu credeam că degradarea este atît de jos. Vorbe goale, în loc de argumente. Violentarea continuă de fapte de către propagandiști de doi lei. Ca istoric, observ că așa ceva era doar,în anii cincizeci, cînd inși nepregătiți dădeau lecții personalităților cu anvergură, cu operă și angajate în destinul României. Mă strădui să văd, dar nu găsesc în postăceala acestor parveniți decît incultură, manipulare din umbră, prostie nudă. Mi-este clar un vechi proverb: glasul prostului nu se aude în cerul umanității, al celor cu cap pe umeri! Îl felicit pe domnul Marga că nu dă importanță acestor neisprăviți, care profită de electronică pentru a-și plasa vulgaritățile.În definitiv opera pe care o realizează profesorul clujean este infinit mai importantă decît miorlăiala ăstora, ce nu au nici măcar bunul simț să-și semneze inepțiile. Și eu văd că sunt cam doi. De aceea spitalul nu e problemă.

  • Da, Marga a comentat/postat într-una, de două-trei sile, cu nume sub acoperire, vorbind despre sine laudativ la persoana a 3-a (ca despre altul), cum face şi pe blogul personal, şi cu aceleaşi expresii şi sintagme ca acolo, nu doar cu î din i.
   Marga trebuia să ceară opinii despre textul lui la teologi şi filozofi, nu să pretindă aprecieri de la cititorii mediei generale, politice şi de ştiri. E un măgar obraznic, de fapt, cu aere de activist comunist nomenclaturist atotputernic, căci, vorba românului, lupul îşi schimbă blana, dar năravul ba!”.
   Puteai sa-l pupi direct in krrrrr la el in dormitor, nu aici.
   Sau e nevoie sa-i „feliciti” aici, pentru ca stii ca citeste si i-ai spus sa-ti vada postarea?
   Miorlau, miorlau…

 82. În politică se poate face opoziție la personalități, politici, dar există și o decență. Ar trebui să fie și ceva cultură. Dar unde nu-i, asta e. Când vezi, totuși,pe cei doi lătrăi, căci cam atît par să fie, cu falsurile evidente, nu poți să nu reacționezi. Uno: falsificați biografii ca în epoca băsistă, Asta-i nivelul. Duo: reforma educației condusă de ministrul Marga, fiind făcută competent și creînd șanse cetățenilor, a fost primul capitol închis cu brio în negocierile de aderare a României la UE. Vezi evaluările naționale, europene, americane. Tre: din 2001 au fost alți miniștrii la Educație, așa că nu putea cineva dinainte să strice până azi educația, Quatro: declarația de la Alba Iulia a domnului Marga, în favoarea recuperării Bucovinei de nord și a județelor este un gest patriotic profund și ea rămâne valabilă. Istoria îi va da dreptate domnului Marga. Cinque: caloriferul este o invenție făcută în România și brevetată la Viena( există brevetul!) de un inginer sas. Citiți istoria ce se scrie în Austria și aveți confirmarea. Și aici domnul Marga a avut dreptate. Că sunt falsificatori care nu știu nici măcar istoria, este prea evident. Pentru ei, „prost să fii, dar să minți”, pare a fi maxima vieții. Sexto: orice prost de astăzi, cînd ceva este realist și corect, debitează că e rusesc, filorus, etc. Nu s-ar putea însă ca proștii să-și vadă de precaritatea lor?

  • Reforma învăţământului marca Marga, cerută de UE, a creat pentru Vest, concomitent cu distrugerea industriei româneşti, făcută de aceleaşi guverne în care era Marga ministru, români necalificaţi, buni doar la cules de sparangel şi alte munci în agricultură sau spălări la fund de bătrâni prin Italia şi aiurea.
   Tu te descri pe tine cand zici „prost să fii, dar să minți”, iar de rusi te agati aiurea, ca Marga, disperat ca a fost uitat, ca orice nimic pe lume dar care vrea statuie.
   Faci doar „Miorlau, miorlau…”

  • Andrei Marga s-a remarcat prin prelegeri și scrieri ca adept al teoriei transilvănismului (în maghiară „transzilvanizmus“), invocând în stânga și în dreapta cum s-a ridicat Transilvania (din arcul Carpaților) în cultura europeană, fără nici o legătură cu România!
   Mare parte din trecerea de care Marga s-a bucurat în Germania s-a bazat pe asemenea atitudini neromâneşti.
   Pe această direcţie, Marga a fost și un susținător al grupului „Provincia” (Asociaţia Provincia, din Cluj, care urmărește disoluția statului național unitar român şi ai cărei membri, provenind în principal din mediul universitar şi cultural al oraşului, au susţinut, de asemenea, prin revista cu acelaşi nume, „regionalizarea“, ca formă de „europenizare“), fiind alături de cancelarul german Angela Merkel în 2010, când aceasta, prezentă la Cluj, a lăudat Transilvania și a criticat Bucureștiul (aplicând principiul „divide ei impera“)!
   Germanofilia cu accente de anti-românism a lui Andrei Marga a fost prezentată în studiul „Panoplia cu lichele: Germanofilul Andrei Marga, veșnicul cameleon“ de Marius Albin Marinescu, ca şi în studiile „Transilvania în colimator“ ale profesorului ardelean Costel NEACȘU.

   • Editor al revistei „Provincia“ a fost la început „Fundatia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala“, care este una dintre organizaţiile succesoare ale filialei Cluj a „Fundaţiei pentru o Societate Deschisă“ (Fundaţia Soros), una din acei peste 12 pui din „Soros Open Network“ din România, iar adresa revistei Provincia este aceeaşi cu a fundaţiei Soros din Cluj (str. Tebei 21, curtea în care a fost crescut ca soroşist şi Hellvig, actualul şef al SRI), din redacţie făcând parte şi soroşista Sabina Fati.
    „Provincia“ a apărut ca publicaţie bilingvă româno-maghiară, înfrăţită însă cu publicaţia de limbă maghiară Krónika, cu care are o anumită istorie comună. Revista „Provincia“ a fost postată on-line de Krónika şi arhivata pe un site unguresc:
    http://www.epa.hu/00200/00278/00015/pdf/t000016.pdf
    (Provincia nr.10, din 2001)
    Textual, Provincia apăra în 2001 manualul perfid de istorie anti-românească marca Marga:
    „Aflăm cu îngrijorare că ministrul Educaţiei Naţionale a retras avizul mai multor manuale, printre care şi pe cel al manualului de istorie de clasa a XII-a… Prin prezenta notificăm public protestul nostru cu privire la scoaterea manualului de la Sigma de pe piaţa de carte şcolară din ţara noastră.“

    • Lansat in 1999 de un grup de interese apropiat Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), prin editura Scripta a senatorului ungur Attila Verestoy -, fiind preluat însă în anul 2000 de către un grup de investitori apropiați partidului Fidesz din Ungaria, prin firma Hungarom Media Kft din Budapesta, fiind implicate şi serviciile secrete maghaire prin spionil Erno Rudas, cel aflat la Bucuresti în 1990 la înfiinţarea GDS, alături de George Soros.
     Ăştia sunt deci cei care susţineau „Provincia“ şi, indirect, astfel, manualul anti-românesc şi pro-maghiar de a 12-a, scos şi apărat de Andrei Marga, ca ministru.

 83. din cauza caracterului lui si a carierismului lipsit de scrupule.
  Jigodiile care sunt avocatii lui pe aici {ca „Avocat Septimiu”) au postat si la Cotidianul incepand cu anul 2020 sustinand ca era o lege care te obliga sa colaborezi cu Securitatea
  MINCINOSI, JIGODII
  Nu era nici o lege. Turnatorii erau rasplatiti, asta era „legea”.
  Foarte multi sunt cei care nu au vrut sa toarne si nu i-a obligat nimeni.

 84. Hoţie de găinar:
  „deşi costurile de producţie au fost de 5 lei/exemplar, in evidenta contabila s-a inregistrat un pret unitar de 10 lei/exemplar, prin luarea in considerare a numelui autorului“
  Patapievici si Marga – care au condus ICR în 2012 – au cheltuit cu aproape 300.000 de lei mai mult decat bugetul alocat pentru „bunuri si servicii”.
  Etc, etc. etc., ca „decontarea eronata a unor cheltuieli, in suma de 490 euro, ocazionate de deplasarea in strainatate a conducatorului entitatii, fara prezentarea de documente justificative
  Rapt la rupere, taică.
  Jigodiile lui de aici vor sări iarăşi să zică că sunt „minciuni“, deşi iată zecile de articole de pe Net:
  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%22Andrei+Marga%22+%22curtea+de+conturi%22

 85. Inpolitics 2
  Marga&co 0

 86. În loc să citească Religia în zilele noastre, care ar fi să fie subiectul Comentariilor, iarăși și iarăși maladul deja cunoscut de la subsolurile Cotidianului minte și măsluiește bîrfe de pe siteuri, ca să umple subsoluri cu idioțenii de nivelul lui. Nici o competență în chestiuni, nici o lectură, nici o răspundere.
  Doar anticreștinism, antiprofesionalism, antieuropenism, antisemitism, xenofobie ieftine, cu care se și laudă. Toate aceastea maladul le exprimă. Asezonate cu primitivism și neosecurism vizibile.
  Nu a putut contrazice nicicum susțineri, decizii și acțiuni ale cuiva. Minciunile lui și ale altora se sfarmă, totuși, de zidul faptelor. Prostia nu ține locul înțelepciunii.
  Îmi explic agitația : 1. Domnul Marga a dat teorii ale vieții internaționale ce se confirmă zi de zi; 2. Dînsul a anticipat deja din 2000 dezastrul băsismului ce se anunța (vezi volumul România actuală, 2009) și johannismului (Justiția și valorile, 2014). Diagnoza sa a regimului prostocratic (Statul actual, 2019) se adeverește cu fiecare săptămînă. Crizele României actuale nu au găsit o prefigurare mai clară decât în cartea România în Europa actuală (2018). Cotitura la suveranism are anticipare în cartea Identitate națională și modernitate (2018). Se pot da și alte exemple ale unei concepții organizate, actuale și de mare utilitate socială; 3. În 14 septembrie 22 în declarația de la Alba iulia, profesorul Marga a arătat că nu va fi pace în Ucraina fără normalizarea teritoriilor, prin negocieri Rusia, UE,China, SUA, Ucraina. Afirmația se confirmă. Iar 72% dintre cetățenii țării sunt de această părere; 4. La sondajul Cotidianului 67% dintre respondenți susțin candidatura Marga la președinția României. În vreme ce sondajele au dat peste 52 % susținere în Oltenia, Moldova, Dobrogea.
  În murdării de malazi de prin subsoluri se vede cum o personalitate, la noi, este luată la rost de neisprăviți. După ce vădiții ignoranți nu au putut clinti nimic din vreun articol. Har Domnului, evaluarea oricărui om au făcut-o alții, cunoscători la obiect, nu astfel de servitori prin subsoluri.
  Domnul Marga nu a spus vreodată dacă va candida sau nu. Bănuiesc că regimul de libertate și studiu îi convine mai mult. Dar, pentru oricine responsabil, bine ar fi să o facă.

  • cameleonilor, ca iese adevarul, nu la altii.
   Va tot agatati diversionist de Crestinism si de Rusia, desi nimeni nu le-a combatut pe aici, victimizandu-va, doar-doar acoperiti minciuna care sunteti si care a promovat-o Marga in viatat lui.

   • Cum sa candideze la Presedintie daca a fost spion pentru un serviciu strain, cel mai probabil maghiarul AVO.
    Oricum Marga este un pro-maghiar prin faptele sale trecute, in defavoarea romanilor.
    Iar Marga e la noi un nume de familie venit pe filiera maghiară, ca şi Varga, căci la români Marga este doar diminutivul feminin al Margaretei, dar la maghiari Márgá e numele unei pietre, numită marna la români şi sunt mai multe nume compuse în maghiară cu această bază: agyagmárga, dolomitmárga, márgabánya, márgaföld, márgapala (după „Magyar etimológiai nagyszótár“ – ’Hungarian Comprehensive Dictionary of Etymology’, Budapest 2001)

  • Esti caraghios sa spui aceleasi lucrui ca Marga pe blogul tau si sa scrii la fel si aici, dar sub n acoperiri. Cate anonime ai trimis la Securitate oare, din alea nesemnate, ca sa distrugi pe unul sau pe altul ce-ti stateau in cale, caci ti-a intrat in sange, iata, sa te iscalesti in fals !

 87. Ba chiar va folositi de invocarea crestinismului ca sa acoperiti hotia si impostura.
  Cine a greşit, îşi mai recunoaşte fapta, hoţul de profesie, ca voi, niciodată
  Dovada? îşi angajează si lobbyşti meseriaşi la vorbe goale, care să-l spele.
  Se vede clar ce faceti !?
  Statuie din balegar.

 88. Primitiv și infantil, mă tomline! Nu ai putut contrazice cu nimic vreo idee, vreun fapt, vreo personalitate. În mizeria minții tale, profitul electronicii este să poți debita prostii oriunde. Al computerului, să arați că și cultura este ca tine- vax. Al libertății, minte că și minciuna este. Spurci acum ziarul Inpolitics, după deviza pe care ai semnat-o: bîrfește și murdărește-i, dacă,poți, pe toți!
  Încă țin la doi trei fraieri minciunile și falsurile tale. Semnezi ca un bezmetic aiureli. Noroc însă că oamenii sunt evaluați după adevăr, nu după minciuni, și că alții, care au mintea normală, fac evaluarea.
  Nu-și pune nimeni mintea cu un bolnav dovedit de inepțiile pe care le spune Din păcate nimeni nu are timp de irosit cu inepțiile tale. Dacă ar pune însă și ei pe siteuri faptele și evaluările complet opuse la minciunile tale, nu ar mai încăpea pe site.
  Primitiv și infantil, biată lichea!

  • Toţi patrioţii şi suveraniştii s-au păcălit crezând că Marga ţine cu România şi vorbeşte din românism, deşi în el vorbea vechea lui maghiaro-filie. El e maghiarofil şi pe linia asta e iubit şi promovat de maghiari în presa lor încă din anii 1970.
   ReCitiţi cu atenţie şi vedeţi ce a spus Marga în septembrie 2022:
   ”Suntem aici cu o situatie absolut specială şi o supun cu toata raspunderea, Ucraina. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galitia, României – Bucovina si Rusiei – Donbasul si Crimeea. Sunt teritorii ale altor tari. Ne cramponam, asta este, va fi conflict….“ (Andrei Marga).
   „Transcarpatia“ actuală, din care jumătate e Maramureşul de Nord, vechi pamânt românesc, a făcut parte, până în 1918, din regatul Ungariei, care se întinsese peste alte popoare, inclusiv peste Transilvania. Ea conţine însă şi comitatul românesc Maramureș (de nord), pe lângă Ugocea, Bereg și Ung.
   Reanexată în 1919 de Republica Sovietică Ungară, (stat ce se dorea o construcție multinațională comunistă), regiunea a fost luată cu arma de România în timpul războiul româno-ungar din 1919, maramureşenii fiind reuniţi pentru scurt timp, căci am fost nevoiţi să o dăm, la presiunea marilor puteri, ea ajungând la Cehoslovacia, până în 1945, când a luat-o Ucraina sovietică.
   Cine îi cercetează la rece activitatea din ultimii zeci de ani, ştie şi vede că Marga este un revizionist care, sprijinind autonomia Transilvaniei împotriva Bucureştiului, ca şi istoria revizionistă (manualul lui de clasa a 12-a, din 1999, pentru care a fost mult apreciat şi susţinut de unguri) care spune mincinos că românii i-au persecutat şi omorât pe unguri, poate să vadă şi Transilvania ca fiind „în frontiere nefireşti“, căci ultima dată a fost „luată“ de România de la Ungaria.
   (Marga public neintrerupt in ungureste, in presa maghiara cu autori / colaboratori maghairi), cu incepere din anul 1973

 89. Ai luat-o complet pe arătura minciunilor Tomline. Ar trebui chemat doctorul. Te agăți ca să te faci și tu important, cu mîrlănii, de o personalitate cu vizibilitate națională și internațională. Înțeleg că nu poți ieși din condiția ta de bigot ignorant altfel, dar să minți în halul ăsta este mai jos decât josnic. Ia notează: Andrei Marga a fost decorat de multe state:2008: Ordine della Stella della Solidarietà Italiana in grado di Cavaliere (Preedintele Republicii Italiene); 2006:A Commendation of the Governor of the State of New Hampshire (SUA); Medaglia Pontificia – Benedictus XVI (Vatican); 2000: Medaglia Pontificia – Joannes Paulus II (Vatican); 2000:Das Grosse Verdienstskreuz Deutschlands (Președintele Germaniei); 2000: Palmes Académiques – Ministère de l’Education Nationale (Franța); 2000:Gra-Cruz da Ordem National do Merito (Presedintele Portugaliei); 2000: Grand Officier de l’Ordre National du Mérite (Presedintele Franței); 2000:Ordinul National de Merit, gradul Mare Cruce, (Președintele României). Nu stă nici Marga la mîrlăniile unuia ce umple siteurile cu ce poate: simple minciuni de malad.

  • E plină lumea de penali masoni, plini de medalii şi de titluri pompoase.
   Hoţi grandomani şi securişti cu delaţiunea în sânge.

  • Ce a făcut, pe cine a mai vândut sau în slujba murdară a cui s-a mai pus?

 90. Nu știm ce vrea să facă domnul Andrei Marga, dacă va candida sau nu. Nu a spus-o nicăieri, deși puberii vulgari, cum bine le spune profesorul de adineaori, s-au speriat. Și îi dau cu suveranismul și putin. Cum face orice prost astăzi, care înțelege precum găina.. Andrei Marga nu are nevoie să-i creeze cineva statura. O are singur. Nu ar fi rău să candideze, cum au spus cei mai buni ziariști, nu doar din țară. Are analize proprii, are operă, are proiect de țară, are capacitate instituțională și internațională. Ar fi, cum au observat ziariști de la Inpolitics, cel mai pregătit. Se vede că de aici furia puberilor vulgari și a stăpînilor lor din coldeabăsism.

  • Şi, cameleon cu limba scoasă după muşte, ai acelaşi limbaj sub diverse multe nume pe aici, precum „coldeabăsism” şi alte expresii din vocabularul lui Marga, dar doar promovezi impostura şi cameleonismul.
   Măi Margarinici, ai folosit coldeabăsiști / coldeabăsim în aceasta cronologie semnând „Victor“, „Director“, „Profesor“, „P.Da.“, „Denis“ (căci mintea ta e la penis), iar acum te-ai întors la „Victor“.
   Cameleonule.
   Sau, cum spunea Marius Albin Marinescu, cel mai curajos jurnalist român, care a murit vertical, luptând şi cu impostura lui Iohannis:
   „Panoplia cu lichele: Germanofilul Andrei Marga, veșnicul cameleon“
   (în „Justiţiarul“)

 91. „Panoplia cu lichele: Germanofilul Andrei Marga, veşnicul cameleon“
  (text din 30 octombrie 2019 al jurnalistului erou Marius Albin Marinescu publicat în Justiţiarul)

  «Andrei Marga este un profitor al tuturor regimurilor. Profesorul cu nume de margarină este atât de plin de propria persoană, încât, atunci când îl auzi vorbind pe un ton emfatic studiat, ai impresia că infatuatul va da pe dinafară. El face pe marele înţelept, filosoful ratat a ajuns să ne ţină lecţii de morală, în loc să dojenească căţeii maidanezi prin parcuri fiindcă udă manşetele academice ale nădragilor săi.
  recent în „Cotidianul”, acesta îl critică pe Iohannis şi vorbeşte despre statul subteran, puteri oculte, dar nu uită să ridice în slăvi Germania, al cărei agent de influenţă este.
  ……………..
  „Fraţii” internaţionalişti Andrei Marga şi Klaus Iohannis
  Ați auzi de Universitatea „Patrice Lumumba” („Universitatea prieteniei între popoare”) de la Moscova? Nu? Foarte rău, tovarăși! Tovarășul Andrei Marga, politruc și agent german de influență de la Cluj a auzit, fiind bun prieten cu tovarășul Vladimir Mihailovici Filippov, rector al universității în cauză, după cum o să vedeți în cele ce urmează.
  Andrei Marga a fost ministru de Externe între 7 mai 2012 și 6 august 2012 (guvernul Victor Ponta, președinte Traian Băsescu), ocazie cu care a afirmat despre Vladimir Mihailovici Filippov că este prietenul său şi al lui Vladimir Putin.
  Iată ce spunea despre prietenul lui Andrei Marga jurnalistul Petru Bogatu, într-un material publicat în Jurnal de Chişinău:
  „Vladimir Mihailovici Filippov, un individ scund şi îmbrăcat de cele mai mult ori într-un costum gri, a fost ministru al învăţământului în Rusia din 1998 până-n 2004. Fusese desemnat în această funcţie la insistenţa comuniştilor lui G. Ziuganov. Era poreclit pe atunci «ministrul prieteniei popoarelor». Şi nu întâmplător. Toată viaţa matură a lui Filippov este legată de Universitatea Prieteniei Popoarelor «Patrice Lumumba” din Moscova, patronată de Serviciul de Informaţii Externe al Armatei Ruse (GRU). Fondată în 1960, această instituţie de învăţământ superior, unde îşi făceau studiile preponderent tineri din ţările Africii, Asiei şi Americii Latine, era o adevărată forjerie de cadre pentru spionajul militar din URSS. Practic, nimeni nu putea fi înmatriculat la «Patrice Lumumba» fără a fi racolat în prealabil.
  Printre colegii lui Carlos Şacalul de la universitate s-a numărat şi Vladimir Filippov. Viitorul ministru a fost bursier, iar apoi salariat al universităţii cu pricina. Deşi a ajuns doctor în matematică, Filippov nu este savant, ci politruc. Mai mulţi ani, sub puterea sovietică, el a deţinut funcţia de secretar al comitetului de partid al Universităţii «Patrice Lumumba», iar după dispariţia URSS a devenit rector. Un detaliu curios. La sfârşitul deceniului al nouălea, ziarul «Moskovski Komsomoleţ», în urma unei investigaţii jurnalistice, a demonstrat că ministrul Vladimir Filippov este colonel GRU.”
  Andrei Marga, în calitatea sa de rector al Universităţii Universităţii Babeş – Bolyai de la Cluj i-a înmânat prietenului său, Vladimir Filippov, de la „Patrice Lumumba”, titlul de Doctor Honoris Causa, pe care l-a acordat şi Angelei Merkel, cancelarul Republicii Federale Germania.
  Dacă despre tendinţa rusofilă a domnului Andrei Marga am primit veşti doar cu ocazia trecerii meteorice a acestuia pe la Ministerul de Externe, în schimb despre germanofilia aceluiaşi personaj aflasem de multă vreme, acesta fiind şi germanofil datorită anilor de studii petrecuţi în Germania pe vremea regimului comunist și după lovitura de stat din decembrie 1989. Marga „a prins” câteva burse de studiu în RFG, printre care și la „fabrica” de politruci globaliști și agenți de influență „Max Planck” din Starnberg, or se știe că fripturiștii care huzuresc pe banii statului german, proveniți din alte țări, este obligatoriu să devină agenți de influență ai BND-ului (serviciile secrete germane), unii dintre aceștia devenind astfel agenți dubli, după ce fuseseră trimiși în străinătate de serviciile secrete ale țării de proveniență.
  În timpul regimului comunist nu puteai să pleci nici măcar în excursie cu O.N.T.-ul, darămite să locuieşti într-o ţară occidentală, fără să semnezi „pactul cu diavolul”, adică angajamentul de informator al Securităţii. Probabil că de aici provine şi acuza, lansată de Sebastian Lăzăroiu, că Andrei Marga ar fi colaborat cu Securitatea, având numele de cod „Andrei Mureşanu”.
  Simpatia pentru tot ceea ce este german l-a apropiat pe Andrei Marga, încă de pe vremea când era ţărănist şi ministru al Educaţiei, de Klaus Iohannis pe care l-a şi promovat – total ilegal! – în funcţia de inspector şcolar general al judeţului Sibiu, în anul 1999. Spunem ilegal fiindcă fostul inspector școlar detronat abuziv de Marga în favoarea lui Iohanis a dat în judecată Ministerul Educației și a căștigat procesul în primăvara anului 2000, astfel încât Iohannis era șomer atunci când candidase la Primăra municipiului Sibiu.
  Prima întrevedere a celor doi, Marga și Iohannis, a fost mijlocită de fostul deputat sibian Romeo Marius Trifu, care l-a şi transportat pe inspectorul şcolar Klaus Iohannis cu maşina la Bucureşti. Afinitatea dintre cei doi profesori, unul universitar şi celălalt de liceu, avea să se materializeze mai târziu şi prin numirea lui Klaus Iohannis ca senator de onoare al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj de către rectorul Andrei Marga, deşi singurul „merit” a constat în absolvirea de către primarul sibian a Facultăţii de Fizică de la Cluj.
  Iohannis a fost un student mediocru, media modestă de la examenul de licență a determinat repartizarea lui ca profesor în școli din localități prăfuite de la marginea județului Sibiu.
  Iohannis nu şi-a manifestat până în prezent simpatia pentru ruşi, ca prietenul său Andrei Marga, în schimb a fost decorat de toate ţările adversare rușilor, cele care au constituit puterile Axei în al Doilea Război Mondial! Astfel Klaus Werner Iohannis a fost distins cu Crucea Federală de Merit de către Republica Federală Germană (2006); Ordinul Naţional al Italiei – Steaua Solidarităţii Italiene, în grad de Comandor (2008), Ordinul de Merit al Marelui Ducat de Luxemburg, în grad de Ofiţer (2009) – în 1942, Luxemburgul a fost oficial anexat de Al treilea Reich; Ordinul de Merit „Marea Cruce de Argint” al Statului Austriac (2009) – Anschluss-ul: Germania a anunțat anexarea Austriei pe 12 martie 1938, transformând țara în provincia „Ostmark”; Ordinul de ofiţer al Coroanei Belgiene (2009) – în 1940, Belgia a fost ocupată de către trupele Germaniei naziste. Iar pentru ca Axa beligeranţilor din al Doilea război Mondial să fie completă, în octombrie 2009, când Klaus Iohannis a fost propus de către Crin Antonescu în funcţia de premier al României, primarul Sibiului tocmai se afla într-o vizită oficială în Japonia. Simple coincidenţe? Oare acceptarea „proiectului Iohannis” şi a premierului cu acelaşi nume de către rusofilul Mircea Geoană, candidat la președinția României în anul 2009, să fie tot o „simplă coincidenţă”?
  Puţini ştiu că Andrei Marga urma să-i confere cancelarului german, Angela Merkel, titlul de Doctor Honoris Causa în data de 4 decembrie 2009, cu două zile înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României.
  În prima săptămână de după primul tur de scrutin, când mai rămăseseră în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni doar Traian Băsescu şi Mircea Geoană cu al său premier Klaus Werner Iohannis, acesta din urmă, sub pretextul unei întâlniri culturale internaţionale de la Paris, la care a zăbovit doar o zi, a petrecut în secret restul săptămânii la Berlin. Acolo s-a stabilit o vizită particulară a cancelarului german, Angela Merkel pentru perioada 3-4 decembrie în România. Justificarea vizitei era dată de decernarea titlului academic de la Cluj pe data de 4 decembrie, iniţial anunţată pentru luna mai 2009 şi amânată.
  Însă, înaintea vizitei de la Universitatea Babeș-Bolyai, programul cancelarului german prevedea o întâlnire cu Klaus Iohannis la Sibiu. Dacă „proiectul Iohannis” se pupa în Piaţa Mare din Sibiu cu Angela Merkel, atunci Traian Băsescu putea să-şi facă deja bagajele ca să părăsească Palatul Cotroceni, fiindcă votul românilor ar fi fost clar influenţat de susţinerea cancelarului german pentru „premierul” Klaus Iohannis şi, implicit, pentru Mircea Geoană.
  Vizita a fost stopată datorită unei adrese oficiale, expediată „fulger” de către autorităţile române, care nu recomandau o vizită, fie ea şi privată, a unei personalităţi politice de calibru mondial în perioada alegerilor prezidenţiale din România. Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeș-Bolyai a fost acordat ulterior, în cadrul vizitei oficiale întreprinse de cancelarul Angela Merkel în România.
  Strânsa legătură dintre Klaus Iohannis şi Andrei Marga, acesta din urmă fiind şi singurul ministru nominalizat de „premierul” de o noapte, Klaus Werner Iohannis, când cu „Mihaela, dragostea mea, am învins!”, nu se rezumă doar la relaţia celor doi cu Germania şi nici la raporturile cu serviciile secrete GRU, BND (Serviciul de Informaţii Federal al Germaniei) sau SRI.
  Această „frăţie” a fost cimentată de apartenenţa acestor doi profesori, deveniţi politicieni, la masoneria internaţională. Andrei Marga este chiar caraghios cu veşnica sa „uniformă” de mason neomarxist, compusă din cămaşă albastră şi cravată roşie. În fond, cele două tabere de la alegerile pentru preşedinţia României, din 6 decembrie 2009, au stat sub semnul ingerinţei masoneriei internaţionale. Mircea Geoană a fost sprijinit de alianţa masonică germano-rusă, iar Traian Băsescu s-a bucurat de ajutorul masoneriei americane, britanice şi evreieşti. Cine a fost mai puternic… s-a reflectat în rezultatul alegerilor!
  Marius Albin Marinescu»

 92. Sorin Mitu, autorul celui mai anti-românesc manual de „istorie alternativă“ a României scos sub ministrul Andrei Marga, a ajuns după această ispravă, în 2008, şef de catedră la Istorie la Universitatea Babeş Bolyai (UBB), unde boss era chiar Marga, rector la UBB până în 2012.
  Şi, ca şi Andrei Marga, a fost tot informator „voluntar” la Securitate.
  Sorin Mitu apare astfel ca un fel de copil de suflet al lui Marga la Universitatea Babeş Bolyai şi înainte de 1990, unde au fost ambii activişti comunişti ai organizaţiilor studenţeşti, dar destinele lor s-au împletit în colaborare şi după 1989.
  La Securitate, Mitu a explicat că era beat când a înjurat în mod repetat statul român şi partidul comunist şi că vrea să se îndrepte turnându-i pe alţii. Iată, pe site-ul CNSAS cum s-a dus Sorin Mitu la Securitate să devină informator voluntar:
  http://www.cnsas.ro/documente/hotarari/definitive/Mitu%20Gheran%20Sorin%20Marin.pdf

 93. Nu v-ați săturat de minciuni? Mai luați și ceva maioneză, biete lichele! Te repeți, Tomline, după dictonul neosecurismului coldea-băsist: „minte, minte, că tot e bine!”. Oportun remarca cel care semnează ironic „Prostia nu are leac!” la Comentariul unui articol: „1. Absolut inutil să încercați dialogul cu proști din născare / inculți până la faza de dobitoace / fanatici / psihopați etc. Nu au nicio șansă de a intra în rîndul celor civilizați, documentați cu adevărat in vreun domeniu, capabili de rațiune. 2. Singurele două metode utile de urmat : – ignorați total manifestările / comentariile lor imbecile – renunțați la orice postări alaturi de asemenea specimene. Până ce se va hotărî și ziarul să respingă „colaborarea” lor „valoroasa” Bine zis! Chestie de medicină, căci comentariul normal, la subiect, este altceva. Și poate de lege!

  Istoric contemporanist Foarte temeinic și oportun articolul domnului Andrei Marga. Păcat că la noi sunt prea puțini cunoscători și capabili să discute subiecte cheie ale istoriei contemporane. Căci, dacă ne uităm bine,la Comentarii, pe lîngă oameni pricepuți și interesați, ajung inși care se dau „juniori”, fac giumbușlucuri infantile la subsolul celor mai bune articole, dar nu au legături cu subiectul și sunt sclerozați de ignoranță. Nu știu, nu citesc și nu pricep. Vorbe de clacă ale unor minți vulgare, interesate nu de adevăr, ci de sarcini de serviciu.
  chele!

  • Nu faci decât să acoperi logoreic sau să ceri într-una cenzurarea adevărului din comentariile care nu-l slujesc pe master Marga, noul „geniu din Carpaţi“, după ce s-a dus tătucul vostru Ceauşescu, şi să ameninţi cu legea, cum pe Cotidianul, tot pupincurist de Margarina (tot avatarul lui Marga fiind), ameninţai cu „încadrarea penală“ a comentatorilor neconvenabili sau incomozi.
   Avatarule margarin, esti auto-pupincurist?
   Doar zeamă chioară şi impostură se revarsă din tine, minciună.
   V-aţi format în epoca când nomenclaturistul de partid era atotputernic şi nu mai scăpaţi de reflexul dictatorului gol pe dinăuntru, dar cu Miliţia în subordine.

 94. Putea fi o discuție de oameni pricepți și fructuoasă despre Religia în zilele noastre, la u articol strălucit. Așa, mai mult minciuni de bieți amețiți și iresponsabili! Așa se poate spune că e vorba de hoți și delatori, care se ascund după anonimat. Vai de capul unei țări în care asemenea inși sunt la bătut cîmpii cu idioțenii. Noroc că doar ei pe ei se bagă în seamă

  • Unul care acoperă un rahat şi mai mare, un rahat de fost nomenclaturist comunist şi de turnător la securitate? Puteaaaaai! Dar căcatului îi place să pută sub nasurile altora. Emani o duhoare „fructuoasă despre Religia“, o dihoare neo-marxistă şi neo-securistică sub acoperire Vai de capul tău de rahat împuţit care te bagi întruna în seamă singur ca să ne arăţi cum faci din buze când îl pupi cu nesaţ pe Marga în curul lui de hipopotam.

 95. Aceasta e Adeverinţa în care se detaliază cum şi-a turnat cunoştinţele. Este Adeverinţa pe care Marga o invocă tot timpul ca să spună că are Adeverinţă de la CNSAS că nu a fost „colaborator al Securităţii“, doar pentru că nu a făcut CNSAS şi această încadrare din cauza unor rigori legislative (si pentru că atunci, în 2012, avea influenta ca ministru, fiind la putere, deci), deşi CNSAS relatează detaliat turnătoriile lui Marga:
  «CNSAS / Adeverinţa nr. 2914/06.22.2012:
  MARGA Andrei „nu a fost agent sau colaborator al Securităţii ca poliţie politică”… [în conformitate cu definiţia dată acestei colaborări de lege, dar] a fost identificat şi studiat dosarul fond informativ nr. I 264537 (cotă C.N.S.A.S.) – titular V. M., dosar în care se regăseşte un document fără titlu (cu conţinut de plan de măsuri), datat 09.03.1977, redactat de un ofiţer din cadrul Inspectoratul Judeţean Cluj, Serviciul III, care menţionează: „in luna august a.c., a fost recrutat ca informator legătura lui WERNER, MARGA Andrei, fost bursier Humboldt, care urmează a primi sarcini concrete pe Iângă obiectiv”.
  Coroborând informaţiile şi comparând documentele din dosarul 1 264537 (cotă C.N.S.A.S.) cu cele cuprinse în dosarele aI căror titular este MARGA Andrei, nr. I 245 (cotă C.N.S.A.S.) şi nr. A 113156 (Dosar de Paşapoarte), rezultă faptul că în perioada 1977-1978 domnia sa a redactat olograf note informative pe care le-a semnat cu numele conspirativ „HORIA”; în dosarele citate mai sus, nu există un Angajament semnat de către titular. Identificarea sursei „HORIA” în persoana domnului MARGA Andrei, fost bursier în R,F.G., redactor şef al publicaţiei Napoca Universitară, mensual….»
  http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/10407827/1/2914-marga-andrei.pdf

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată.

STRTIME=1662721998