CURS VALUTAR
1 EUR = 4.9691 RON DOWN | 1 USD = 4.5463 RON DOWN | 1 GBP = 5.8319 RON DOWN

Propunere revolutionara a PSD: taierile de leafa, convertite in obligatiuni de stat

0 comentarii / 1571 vizualizări / 3 decembrie 2010

Specialiștii PSD lansează o propunere cel puțin revoluționară, menită să îndulcească hapul amar al tăierilor de salarii: o lege prin care în contul reducerilor aplicate lefurilor bugetare statul va emite obligațiuni cu răscumpărare peste cîțiva ani.

Proiectul, elaborat de deputatul PSD Mugurel Surupăceanu, modifică și completează Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar și prevede emisiunea unor obligaţiuni de stat, care vor fi distribuite personalului plătit din fonduri publice, ale cărui venituri au suferit reducerea celor 25%. În schimbul acestui procent reţinut de stat, cei afectaţi vor primi obligaţiuni de stat cu o maturitate de 3 ani şi cu o rată a dobânzii anuale egală cu rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară şi comunicată de către BNR pentru anul precedent emisiunii. Valoarea unui asemenea certificat este de 100 lei iar intrarea în posesia lui se face în funcţie de sumele care au făcut obiectul reducerii salariale în intervalul 1 iulie-31 decembrie 2010.

Practic de această masură vor beneficia 1.352.627 de persoane care se regăseau la 1 iulie 2010 ca angajaţi în instituţiile bugetare ale statului şi ale căror salarii brute au fost reduse cu 25%. Valoarea totală a emisiunii obligaţiunilor de stat ce se vor distribui către cei 1.352.627 de bugetari va fi de 5.087.600.000 lei, sumă ce a constituit economie la bugetul consolidat în anul 2010, prin aplicarea reducerii cu 25%. În felul acesta măsura abuzivă de diminuare a salariilor bugetarilor cu 25% se transformă într-un împrumut purtător de dobândă, pe care statul se obligă sa-l achite pe termen mediu, se arată în expunerea de motive a legii pe care o prezentăm integral mai jos. (B.T.Iacob)

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

În temeiul articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alin.(3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) Sumele rezultate prin reducerea cu 25% potrivit alin.(1), utilizate pentru refinanţarea datoriei publice şi finanţarea deficitului bugetului de stat începând cu data de 1 iulie 2010, fac obiectul unei emisiuni de obligaţiuni de stat, cu maturitate de 3 ani şi cu o rată a dobânzii anuale egală cu rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară şi stabilită de către BNR pentru anul precedent emisiunii de obligaţiuni.

(4) Obligaţiunile de stat se distribuie gratuit personalului plătit din fonduri publice ale cărui venituri lunare brute, s-au diminuat, potrivit alin. (1), cu 25% şi nu se înstrăinează decât, în caz de deces, moştenitorilor legali.

(5) Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat este de 100 lei.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins:

“(5) Sumelor rezultate din reducerile reglementate potrivit alin. (1) literele a), b) şi c) şi alin. (4) li se aplică prevederile art. 1 alin.(3)-(5).”

3. După articolul 16 se introduce un articol nou, art. 17, cu următorul cuprins:

“Art. 17. – (1) Numărul obligaţiunilor de stat, calculat ca multiplu de 100 lei, ce se distribuie potrivit art. 1 alin. (3)-(5), se stabileşte după plata drepturilor cuvenite până la 31 decembrie 2010 pentru sumele ce au făcut obiectul reducerilor în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010.

(2) Dacă numărul rezultat nu este multiplu de 100 lei, pentru obţinerea a încă un certificat, beneficiarul poate completa suma necesară prin depunerea diferenţei la Unitatea de Trezorerie şi datorie publică a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene sau a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază beneficiarul îşi are domiciliul fiscal, sau poate opta pentru distribuirea numărului de obligaţiuni în minus.

(3) Distribuirea obligaţiunilor de stat se realizează anual de către unităţile de trezorerie şi datorie publică din fiecare Direcţie Generală a Finanţelor Publice judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, în două etape:

În prima etapă, 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, pentru jumătate din valoarea drepturilor cuvenite fiecărei persoane în parte, aferentă sumelor ce au făcut obiectul reducerilor în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010 iar în a doua etapă, 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, restul rămas din valoarea drepturilor cuvenite fiecărei persoane în parte, aferentă sumelor ce au făcut obiectul reducerilor în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010.

(4) La acordarea obligaţiunilor de stat acestea se înscriu într-un Registru de evidenţă, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, iar la răscumpărare se anulează din acelaşi Registru de evidenţă.

(5) Dobânda se calculează anual şi se capitalizează începând cu data emiterii până la împlinirea termenului de maturitate pentru fiecare obligaţiune de stat.

Art. 18. – Obligaţiunile de stat vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele elemente:

– denumirea emitentului

– seria şi numărul

– data emisiunii

– valoarea totală a emisiunii

– valoarea nominală individuală

– modalitatea şi data răscumpărării

– rata dobânzii

Art. 19. – Regimul fiscal al obligaţiunilor de stat prevăzut la art. 17 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Art. 20. – După data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice va elabora un Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat, aprobat prin Ordin al Ministrului finanţelor publice.”

Art. 21. – Răscumpărarea obligaţiunilor se face începând cu data de 1 ianuarie 2015, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.

Art. II. – Pentru sumele reduse, potrivit prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, după data de 31 decembrie 2010, data limită de aplicare, se vor distribui obligaţiuni de stat prin emisiuni anuale, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

FoloseSte contul de Facebook pentru a comenta

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

STRTIME=1662721998